Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.506
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie zasobami
Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Urząd Miasta Łodzi przy pomocy Referatu Budynków i Lokali realizuje działania mające na celu wprowadzenie do obrotu lokali mieszkalnych:

  • których remont dla Miasta Łodzi jest nieopłacalny,
  • odzyskanych od byłych najemców w wyniku przeprowadzonej eksmisji, gdzie zadłużenie nie jest możliwe do odzyskania.
Dzięki tym działaniom osiąga następujące cele:
  1. odzyskuje wyremontowane lokale zasiedlając je osobami, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, bądź w stosunku do których przyjęte zostało przez Miasto zobowiązanie podstawienia lokalu zamiennego lub socjalnego
  2. odzyskuje znaczne zadłużenie poprzednich najemców, w stosunku do których prowadzone postępowanie windykacyjne było bezskuteczne.
Do realizacji tych działań celowym było wprowadzenie lokali znajdujących się w budynkach, których stopień zużycia nie przekracza 60%, a których koszt całkowitego remontu oscyluje powyżej 450-500 PL/m² oraz lokali odzyskanych w wyniku realizacji wyroków eksmisyjnych, w których zadłużenie stanowi 20-25 % wartości lokalu.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-02-24

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Łódź
Powiat:  Łódź
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  90-926 Łódź
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Łodzi
Ulica:  ul. Piotrkowska 104
Telefon:  (42) 638-40-00
Wirtyna internetowa:  www.uml.lodz.pl
Liczba mieszkańców:  747.152
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Kacprzak
 Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź – Bałuty
 e@mail: m.kacprzak@uml.lodz.pl

 Bogusława Wojtera - Karolczak
 Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź – Bałuty
 e@mail: bil.baluty@uml.lodz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych