Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.784
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie zasobami
Kompleksowa realizacja zadań edukacji przedszkolnej przez niepubliczne placówki w gminie Prabuty

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W Mieście i Gminie Prabuty istniejące do roku 2008 roku przedszkola prowadzone były przez JST. W roku 2008 Rada Gminy uchwała zlikwidowała ter placówki i jednocześnie ogłosiła przetarg na prowadzanie przedszkoli. Edukacja przedszkolna została powierzona prywatnym osobom które wygrały przetarg na dzierżawę obiektów przedszkolnych. Gmina zachowała sobie prawo nadzoru nad finansowym zarządzaniem placówką, nad realizowanym programem zajęć. W placówkach prowadzonych przez prywatne osoby realizowane są również zajęcia dzieci które uczestniczą w 5 godzinnym nauczaniu przedszkolnym. W przedszkolach tych prowadzony jest program dożywiania dzieci z rodzin ubogich objętych pomocą MOPS.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Prabuty
Powiat:  kwidzyński
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-550 Prabuty
Jednostka wdrażająca:  Miasto i Gmina Prabuty
Ulica:  ul. Kwidzyńska 2
Telefon:  (55) 278 20 01
Wirtyna internetowa:  www.prabuty.pl
Liczba mieszkańców:  13.406
Osoby kontaktowe:  Palmira Trzcińska-Kowalska
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 tel. (55) 262 41 53
 e@mail: nauka@prabuty.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich