Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.268
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie personelem
Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt polegający na utworzeniu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej zrealizowany został w Ostrowcu Świętokrzyskim, 75-tysięcznym mieście województwa świętokrzyskiego. Ostrowiec do lat 90 XX wieku był związany z przemysłem metalurgicznym, jednak wraz ze zmianą systemu krajobraz gospodarczy miasta uległ zmianie. Restrukturyzacja huty doprowadziła do gwałtownego wzrostu bezrobocia. W tej sytuacji podstawowym wyzwaniem dla samorządu miejskiego stało się stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju Małej Średniej Przedsiębiorczości oraz aktywizacji gospodarczej i zawodowej mieszkańców. Temu celowi służyło utworzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej - nowoczesnej instytucji składającej się z:

-  Inkubatora Przedsiębiorczości,

- Centrum Biurowo-Konferencyjnego,

- Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Podstawowe zadania CPiAZ to: poprawa zakresu wsparcia i warunków rozwoju dla istniejących podmiotów sektora MŚP, stworzenie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych oraz nowych miejsc pracy poprzez udostępnienie taniej powierzchni produkcyjno-usługowej, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, organizowanie kursów zawodowych, szkoleń dla bezrobotnych, kształcenie ustawiczne oraz inicjowanie wszelkich działań mających na celu rozwój gospodarczy miasta
i regionu.

Wartość inwestycji wyniosła 15 990 854,88 PLN netto. Środki na jej realizację zostały pozyskane w ramach partnerskiego projektu sąsiadujących ze sobą miast Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Starachowic pn. „Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego - ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach Phare SSG 2003.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat:  ostrowiecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ulica:  Jana Głogowskiego 3/5
Wirtyna internetowa:  www.um.ostrowiec.pl
Liczba mieszkańców:  76.580
Osoby kontaktowe:  Anna Niedbała
 Kierownik Zespołu Prasowo – Informacyjnego
 tel. 41 2672130
 e@mail: niedbala.anna@um.ostrowiec.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych