Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.713
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie personelem
Zasady określania i modyfikacji wskaźników realizacji procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Podstawą koncepcji New Public Management jest traktowanie urzędu jako dostawcy specyficznych produktów. W konsekwencji konieczne jest nowe spojrzenie na sposoby zarządzania w administracji publicznej – w szczególności położenie nacisku na zarządzanie poprzez cele wraz z pomiarem dokonań. Takie podejście umożliwia bieżący monitoring pracy, a w konsekwencji – dalsze doskonalenie pracy urzędu.Skuteczny pomiar dokonań wymaga jednakże uprzedniego wyznaczenia mierników i wskaźników dla poszczególnych procesów realizowanych w urzędzie (przyjmujemy terminologię, w której pod pojęciem miernika rozumiany jest środek pomiaru wskaźników). Działania takie w skali kraju zostały podjęte w wielu urzędach.Niniejszy opis dobrej praktyki został oparty na przykładzie Urzędu Gminy w Śremie, który był jednym z pierwszych urzędów, w których zostało wdrożone zarządzanie poprzez cele. Kilkuletnie dotychczasowe funkcjonowanie pozwala jednocześnie na sformułowanie wniosków dotyczących skuteczności praktyki.  Praktyka została opublikowana w roku 2004 w publikacji „Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki”, będącej elementem Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-10

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Śrem
Powiat:  śremski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac 20 Października 1
Telefon:  (61) 283-52-25
Wirtyna internetowa:  www.srem.pl
 umiejski@srem.p
Liczba mieszkańców:  39.919
Osoby kontaktowe:  Grażyna Kubera
 pełnomocnik ds. jakości
 tel. (61) 283-52-25 wew. 147

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych