Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.254
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Współpraca samorządu miejskiego z Lasami Państwowymi i innymi podmiotami w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zasoby leśne stanowią 61,4% powierzchni Gminy Kępice. Lasy stanowią też większość powierzchni gmin sąsiednich, jak i całego powiatu słupskiego. W Kępicach położenie to uznano za wartościowy kapitał, opierając na nim odważny projekt innowacyjny. W 1994 roku w Kępicach rozpoczęto wieloletnią inwestycję „Uciepłowienie Miasta Kępice”. W pierwszym etapie w latach 1994 – 1997 wymieniono ciepłociągi tradycyjne  na rury preizolowane, w drugim etapie w latach 1997 – 2000 zmodernizowano miejską kotłownie. W 2004 r. wymieniono dalszą część ciepłociągów w Kępicach i ciepłociągi w miejscowości Biesowice. W miejsce starych węglowych kotłowni w Kępicach i Biesowicach powstały nowe wykorzystujące jako paliwo biomasę drzewną. W Kępicach koszt produkcji ciepła obniżono o ok. 90 zł/rok/osobę, zaś w Biesowicach odpowiednio o ok. 10 zł za 1 GJ.

Tak dużych oszczędności nie udałoby się uzyskać gdyby nie pomysł na pozyskanie paliwa – biomasy drzewnej. Główne źródła zaopatrzenia stanowią odpady leśne i wierzba energetyczna. Realizacja takiego systemu jest możliwa dzięki nawiązaniu współpracy gminy z administracją Lasów Państwowych w wykorzystaniu odpadów pozrębowych, które od lat rozdrabniano na gruncie i pozostawiano w lesie. Gmina świadczy dla Lasów Państwowych usługi oczyszczania obszarów pozrębowych, kupując jednocześnie pozyskane w ten sposób drewno Korzyść jest obustronna. Dodatkowo pozyskiwane są przez wycinkę pod liniami energetycznymi drzewa i podrosty, co ma miejsce w ramach umowy z lokalną energetyką zawodową. Uzupełnieniem są również zrębkowane podrosty, wycinane z pasów przydrożnych, w ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych i PKP, a także z podmiotami prywatnymi, przy wykonywaniu podobnych usług. W 2004 r. założono na terenie gminy plantację wierzby energetycznej na obszarze 10 ha. Z plantacji tej uzyskano sadzonki, które wykorzystano przy nasadzeniach na powierzchni dalszych 20 ha. Wszystkie te działania zmierzają do całościowego pozyskania niezbędnego paliwa (biomasy drzewnej) przez gminę.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kępice
Powiat:  słupski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  77-230 Kepice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  ul. Niepodległości 6
Wirtyna internetowa:  Marek Piotr Mazur
 burmistrz
Liczba mieszkańców:  9.826
Osoby kontaktowe:  Marek Piotr Mazur
 Burmistrz
 tel. 59 – 857 66 21 -23
 e@mail: poczta@kepice.pl

 Marian Wolański
 Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice
 tel. 59 – 857 64 09

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych