Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.269
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu jako element kompleksowej gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Na przekór powszechnym opiniom o uciążliwości składowisk odpadów, Poznań udowodnił, że nawet składowisko może stać się obiektem godnym odwiedzenia, o ciekawych walorach przyrodniczych i edukacyjnych. Już sama lokalizacja, pomiędzy obszarem siedliskowym motyli Natura 2000 i rezerwatem Meteoryt Morasko w Suchym Lesie, a w sąsiedztwie poligonu wojskowego w Biedrusku - ma niemal abstrakcyjny wydźwięk. Na dzieci i młodzież czeka interesująca ścieżka edukacyjna, mini ogród botaniczny, ogródek edukacyjny, laboratorium energii odnawialnej oraz taras widokowy. Nad zarybionym zbiornikiem, utworzonym z oczyszczonych wód odciekowych zdumiony obserwator może spotkać odpoczywających pracowników i… wędkarzy. W ramach działań edukacyjnych organizowane są pogadanki, konferencje, warsztaty, dni otwarte. Szeroka akcja informacyjno-promocyjna, w oparciu o własne materiały edukacyjne oraz stronę internetową, dostarcza mieszkańcom informacji o segregacji i zbiórce odpadów.

 Wdrożone w poznańskim Zakładzie Zagospodarowania Odpadów rozwiązania zaskakują innowacyjnością. To tutaj uruchomiono pierwszy w Polsce „Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych” (patrz: www.dobrepraktyki.pl) oraz dwa tzw. „Gratowiska” - doskonale sprawdzające się, odpowiednio oznaczone i rozreklamowane w mieście, punkty zbiórki odpadów problemowych. Powołano specjalną służbę do oczyszczania miasta, tzw. pogotowie czystości. Na uwagę zasługują pierwsza w Polsce oczyszczalnia odcieku, która pozwala na zwrot czystej wody do zlewni Warty. Jednak szczególnie interesująca wydaje się zmodernizowana elektrociepłownia biogazowa, zapewniająca energię elektryczną i cieplną nie tylko dla składowiska, ale nawet pozwalająca na sprzedaż 95% nadwyżki do sieci energetycznej. 

Kompleksowa gospodarka odpadami w aglomeracji poznańskiej nie sprowadza się więc do okupującej prezydenckie biurko wieloletniej strategii, ale stanowi zespół konkretnych działań, stale rozwijanych i uzupełnianych nowymi, które na tę „żywą praktykę” (ang. living practice) się składają. Dodatkowo, z przymrużeniem oka, w pokonywaniu codziennych problemów z odpadami towarzyszą mieszkańcom Poznania - ucząc i bawiąc: Felek Flaszka i jego Brat Pet.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-04-13

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-655 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Zakład Zagospodarowania Odpadów
Ulica:  Al. Marcinkowskiego 11
Wirtyna internetowa:  www.odpady. poznan.pl
Liczba mieszkańców:  564.951
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Krauze
 Dyrektor ZZO
 tel. (61) 853-08-13
 e@mail: krzysztofk@odpady.poznan.pl

 Norbert Kurczyna
 kierownik ds technicznych i gospodarki odpadami
 tel. (61) 853 08 13
 e@mail: norbertk@odpady.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych