Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.662
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Najważniejszą cechą projektu jest jego innowacyjność zarówno w sensie ogólnego podejścia, jak też zastosowanych rozwiązań technologicznych, które polegają na produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy.

To modelowe rozwiązanie ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów oraz innych gazów (SO2, NOx), co jest zgodne z założeniami krajowej polityki energetycznej dotyczącej wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Ten przykład inwestycji ekologicznej, która poprzez ograniczenie transferu zanieczyszczeń do atmosfery poprawie stan środowiska naturalnego, świadczy o zintegrowanym sposobie myślenia o rozwoju gminy i widzenia go w kategoriach rozwoju zrównoważonego. Towarzyszy temu podejściu troska o efektywność stosowanych rozwiązań oraz wysoka skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Powstała w 1998 roku na bazie istniejącego wcześniej przedsiębiorstwa spółka prawa handlowego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podejmuje stałe działania zmierzające do poprawy efektywności procesów spalania i redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Celem tych działań jest powstanie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy zamiast miału węglowego. W Płońsku zbudowano elektrociepłownię opalaną biomasą o mocy 10,2 MWT i 2,08 MWE, 29 węzłów ciepłowniczych, instalację do współspalania miału węglowego i biomasy dla kotłów wodnych, wymieniono sieć cieplną na preizolowaną o długości 7500 mb.

Podstawowym paliwem zmodernizowanej ciepłowni są zrębki drzewne w tym z roślin energetycznych - produkowane z nich jest 67% energii cieplnej i 100% energii elektrycznej.

Osiągnięto znaczną redukcję emitowanych zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (np. CO2 - 77,2%, SO2 - 63,8%), poprawiła się sprawność wytwarzania energii, efektywność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję ciepła i prądu, zmniejszenie kosztów produkcji, obniżenie strat przesyłania energii cieplnej, dostosowanie produkowanej energii do chwilowego zapotrzebowania u odbiorców dzięki wymiennikowym węzłom indywidualnym wyposażonym w automatykę pogodową i pompy z płynną regulacją wydajności.

Na finansowanie inwestycji uzyskano dotację z Ekofunduszu (11 278 000 zł), pożyczkę z NFOŚiGW (17 825 000 zł). Środki własne to 4 618 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Płońsk
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-100 Płońsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Płońsku
Ulica:  ul. Płocka 39
Wirtyna internetowa:  www.plonsk.pl
 www.pecwplonsku.li.pl
Liczba mieszkańców:  23.000
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Adamska-Jasińska
 Kierownik Biura Burmistrza
 tel. (23) 663-13-27
 e@mail: m.jasinska@plonsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych