Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.841
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Jedyny w Polsce grzewczy system geotermalny bez zastosowania konwencjonalnych źródeł ciepła jako systemu wspomagającego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Uniejów jest niewielkim miastem położonym w województwie łódzkim w powiecie poddębickim. Wody geotermalne zostały odkryte w Uniejowie już w 1978 r.., kiedy to firma poszukująca ropę naftową i gaz ziemny natrafiła na gorące źródła wody. Powstał wówczas pierwszy otwór hydrogeologiczny wykonany przez Państwowy Instytut Geologiczny pod kierunkiem dr Z. Płochniewskiego. W latach 1990 i 1991 powstały dwa kolejne odwierty geotermalne: wykonane również przez PIG, tym razem pod kierunkiem dr L. Bojarskiego.

Na wykorzystanie naturalnego bogactwa trzeba było jednak trochę poczekać, przekraczało to bowiem możliwości małej gminy. Dopiero w 1999 r. we wrześniu Gmina Uniejów utworzyła razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi spółkę z o.o. „Geotermia Uniejów". W latach 2000 - 2001 spółka ta dzięki pożyczce uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi zrealizowała inwestycję „Uciepłowienie miasta Uniejowa w oparciu o wody termalne". Powstała ciepłownia geotermalna początkowo wspomagana przez instalację olejową, a od 2006 r. przez kotłownię wykorzystującą biomasę. W Uniejowie od tego czasu mamy do czynienia z pierwszym w Polsce, w pełni ekologicznym, systemem geotermalnym wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii.

Uniejów postanowił wykorzystać wody geotermalne nie tylko do celów grzewczych, w 2008 r. otwarto zespól termalno-basenowy położony u podnóża XIV wiecznego zamku otoczonego XIX wiecznym parkiem. Baseny zachęcają przyjezdnych gorącymi kąpielami w leczniczych solankach termalnych. Bliskie sąsiedztwo Kasztelu Rycerskiego na gorących źródłach i malownicze tereny w otoczeniu rzeki Warty tworzą niepowtarzalny klimat. Kompleks oferuje gorące kąpiele w solankach z hydromasażami, zespół saun i zjeżdżalni wodnych, połączone z dobrą zabawą, doskonałym wypoczynkiem i osobliwym charakterem miejsca. Całością zarządza spółka komunalna „Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Termy Uniejów".

Woda termalna wykorzystywana jest również do podgrzewania murawy boiska piłkarskiego, wchodzącego w skład kompleksu sportowo - rekreacyjnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie parku nad rzeką Wartą. Do roku 2012 Gmina Uniejów planuje wybudowanie centrum treningowego, w ramach którego powstaną boiska piłkarskie z podgrzewaną murawą.

Uniejów aspirując do statusu uzdrowiska w pełni wykorzystuje posiadane bogactwo naturalne jaką są złoża wód geotermalnych, budując markę i dbając o ekologię. Jest to szczególnie ważne ponieważ około 30% terenów gminy położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu i obszaru Natura 2000. Wszelkie działania gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w wypracowanych dokumentach strategicznych „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów na lata 2007 - 2015" (załącznik nr 1) i „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Uniejów" (załącznik nr 2).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-12-23

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Uniejów
Powiat:  poddębicki
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  99-210 Uniejów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Uniejowie
Ulica:  ul. Bł. Bogumiła 13
Wirtyna internetowa:  www.uniejow.pl
 www.geotermia-uniejow.pl
Liczba mieszkańców:  7.455
Osoby kontaktowe:  Jacek Kurpik
 Prezes Zarządu Geotermia Uniejów Sp. z o.o.
 tel. (63) 288 82 86
 e@mail: geotermia@op.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych