Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.810
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Efektywne wykorzystanie energii z biomasy w skojarzeniu z odpadami pościekowymi do ekologicznego ogrzewania miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Stale rosnące koszty energii cieplnej i położenie gminy Nowa Dęba na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej (51% powierzchni gminy zajmują lasy), zdecydowały o wyborze koncepcji likwidacji przestarzałych kotłowni węglowych i realizacji w 2003 roku od podstaw śmiałego projektu. Zakładał on budowę kotłowni miejskiej o mocy 8 MW opalanej zrębkami drzewnymi (największej tego typu w południowo - wschodniej Polsce), całkowitą wymianę sieci ciepłowniczej w mieście, budowę zakładu przygotowania paliwa oraz wdrożenie plantacyjnej produkcji wierzby energetycznej z wykorzystaniem do nawożenia plantacji przetworzonych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Skorzystano tu z pozytywnych doświadczeń innych samorządów - Kępic (opis w tym serwisie) i Czarnej Białostockiej. Samorządowcy podczas kilku wizyt dokładnie zapoznali się z rozwiązaniami technicznymi i efektami zrealizowanego wcześniej projektu budowy kotłowni miejskiej wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w Kępicach. Zapoznali się również ze sposobami pozyskiwania paliwa do wybudowanej ciepłowni.

Zrealizowany w Nowej Dębie projekt miał jednak swoją odrębną specyfikę. Po raz pierwszy w Polsce zakładał on bowiem skojarzenie produkcji biomasy na plantacjach, wykorzystania przetworzonych osadów ściekowych oraz odpadów zielonych do jej nawożenia i użycia wyprodukowanej w ten sposób biomasy jako paliwa w ciepłowni miejskiej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Nowa Dęba
Powiat:  tarnobrzeski
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  39-460 Nowa Dęba
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  ul. Leśna 1
Wirtyna internetowa:  www.nowadeba.pl
 www.pgkim.nowadeba.pl
Liczba mieszkańców:  19.500
Osoby kontaktowe:  Wiesław Ordon
 Burmistrz
 tel. (15) 846 24 21
 e@mail: burmistrz@nowadeba.pl

 Tadeusz Plaskota
 Z-ca Prezesa Dyrektor ds. Technicznych PGKiM
 tel. (15) 846 26 41
 e@mail: pgkim@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych