Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.807
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Głownie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W Głownie, liczącym 15 000 mieszkańców koszt związany z oświetleniem dróg publicznych w 2009 r. wyniósł 700 487 zł, co stanowiło prawie 2,5% budżetu.  W przypadku gmin jeszcze mniejszych, koszty energii elektrycznej są niebagatelną częścią całego ich rocznego budżetu. Dodatkowo, zainstalowane punkty świetlne często nie spełniają obowiązujących norm - są „energożerne" - przestarzałe, generują wysokie koszty konserwacji. Modernizacja oświetlenia redukująca w ostatecznym efekcie koszty oświetlenia ulic, bez angażowania własnych środków finansowych oraz eliminacja szkodzących środowisku lamp rtęciowych, które wymieniono na lampy sodowe, były głównym celem zrealizowanego w mieście projektu.

W 2010 r. koszt związany z oświetleniem dróg publicznych w miesiącu styczniu i lutym (w porównaniu do tych samych miesięcy w roku 2009) zmniejszył się o ponad 30%. Zastosowane urządzenia spełniają wymogi norm, cechowane są znakiem CE, uprawniającym do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych - statystyki policyjne wskazują, że do wypadków i kolizji samochodowych dochodzi częściej w miejscach słabo oświetlonych. Wzrosło również poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta, którzy, co zrozumiałe, lepiej czują się w miejscach dobrze oświetlonych, zapewniających pośrednio spadek przestępczości.

Choć rozwiązanie zastosowane w Głownie, nie jest być może bardzo innowacyjne (w skali kraju na podobne zdecydowała się część gmin, a niektóre z nich nawet na bardziej kosztowne - wymiana na oświetlenie typu LED), to jednak ze względu na znaczne osiągnięte korzyści, w tym wymierne finansowe, przy niewielkich kosztach początkowych na etapie przygotowania projektu, warte jest upowszechniania. Udowadnia, że miasto może oszczędzać energię i generować w ten sposób dodatkowe środki do budżetu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Głowno
Powiat:  zgierski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  95-015 Głowno
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Głownie, Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ulica:  ul. Młynarska 15
Telefon:  42 7191151
Wirtyna internetowa:  www.glowno.pl
Liczba mieszkańców:  15.147
Osoby kontaktowe:  Włodzimier Kawecki
  inspektor
 tel. 42 7191151
 e@mail: wkawecki@glowno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych