Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.378
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w mazurskiej gminie wiejskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Stare Juchy to malowniczo położona gmina wiejska na Pojezierzu Ełckim. W sezonie letnim, ze względu na jej walory przyrodnicze i rekreacyjne, jest chętnie odwiedzana przez turystów. Zachęca do tego również stale rozwijana przez mieszkańców oferta gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych. Głównym bogactwem gminy jest środowisko naturalne, będące przedmiotem szczególnej troski lokalnego samorządu. Jednym z przykładów działań na rzecz jego ochrony są inwestycje w odnawialne źródła energii. Trafnie precyzuje mocne i słabe strony gminy uchwalona w kwietniu 2008 roku, interesująca i oryginalna (co rzadkie w przypadku podobnych opracowań) „Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku".

Ale to nie jedyny powód, dla którego w latach 2008 - 2009 w Starych Juchach wymieniono źródła ciepła i przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynkach komunalnych, zespołu szkół oraz w budynkach spółdzielni mieszkaniowej. W rezultacie osiągnięto wymierne efekty ekonomiczne, pozyskując oszczędności, niezwykle ważne dla gminy z niewielkim budżetem. Nadto rozwiązano problem niemal całkowicie zdekapitalizowanych starych kotłów węglowych, które w każdej chwili groziły awarią. Działania w budynkach komunalnych wykonano w 2008 roku w ramach. zadania inwestycyjnego "Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego - wymiana źródła ciepła na biopaliwo w  zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach". Na tym nie poprzestano. Wykorzystując doświadczenia w przygotowywaniu inwestycji wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko zwróciła się z podobną propozycją do działającej w Starych Juchach Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotem działania były prace w sześciu budynkach, zamieszkałych przez 108 rodzin. Z niezwykłą dla tak niewielkiej gminy determinacją, inwestycję zrealizowano z powodzeniem w 2009 roku. Było to możliwe tylko dzięki poręczeniu kredytu termomodernizacyjnego przez gminę.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Stare Juchy
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-330 Stare Juchy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Stare Juchy
Ulica:  Plac 500 – lecia 4
Adres e@mail:  www.stare-juchy.pl
Liczba mieszkańców:  4.100
Osoby kontaktowe:  Jarosław Franczuk
 Sekretarz Gminy
 tel. 87 619 90 53
 e@mail: ug@stare-juchy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych