Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.649
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Inwestycje w odnawialne źródła energii elementem zintegrowanej polityki ekorozwoju miasta - "Mistrza Energii Odnawialnej"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Każde miasto powinno opierać perspektywy rozwoju na swoim najcenniejszym kapitale. Dla Ełku jest nim bez wątpienia nieskażone środowisko naturalne - „Zielone Płuca Polski". Dlatego od 1991 roku samorząd miejski prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony środowiska. Jednym z jej priorytetów stało się połączenie permanentnych działań edukacyjnych i konkretnych inwestycji w odnawialne źródła energii. W 2001 roku magistrat malowniczego miasta, położonego w województwie warmińsko-mazurskim, utworzył Centrum Edukacji Ekologicznej. Ełckie Centrum, obchodzące właśnie dziesięciolecie istnienia, stara się o trwałe kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć samorządu. Ich lista ciągle rośnie, podobnie jak liczba uzyskanych za te osiągnięcia prestiżowych nagród, a wśród nich tytuł „Mistrza Energii Odnawialnej" na rok 2010.

Polska Liga Mistrzów Energii Odnawialnej doceniła inwestycje Ełku w zakresie wykorzystania biomasy oraz energii słonecznej i przyznała miastu aż dwa „Złote Medale". Bazując na czystej energii zmodernizowano w Ełku systemy grzewcze w trzech budynkach: w Zespole Szkół nr 1, szpitalu miejskim „Pro-Medica" oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Realizowane są kolejne projekty: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego" oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na ogrzewanie budynku Zespołu Szkół Samorządowych". W obu budynkach instalowane są nowe źródła ciepła. Szkole dostarczać będą teraz ciepło nowoczesne kotły na biomasę. Natomiast Park Wodny, za pomocą kolektorów słonecznych i siłowni solarnej, wykorzystywać będzie energię słoneczną do podgrzewania i oświetlania obiektu. Zastosowanie znajdzie także energia z wody ściekowej, która do tej pory odprowadzana była do kanalizacji.

Samorząd nie tylko kształtuje ekologiczną świadomość ełczan, ale oszczędza i efektywnie inwestuje środki publiczne. Konsekwencją sukcesu stało się zarazem uporządkowanie dotychczasowych przedsięwzięć w postaci wypracowania ekostrategii dla gminy. Jeśli wynikające z niej działania będą kontynuowane, Ełk stanie się wzorem miasta, które opierając swój rozwój na pięknie środowiska przyrodniczego przekaże je nieskażone, przyjazne i gościnne przyszłym pokoleniom.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Ełku
Ulica:  Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  59.000
Osoby kontaktowe:  Tomasz Andrukiewicz
 Prezydent Miasta
 tel. 87 73 26 200

 Krzysztof Wilczyński
 główny specjalista ds. zarządzania energią
 tel. 87 732 62 30
 e@mail: k.wilczynski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych