Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.673
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Powiat Gnieźnieński - Biopaliwa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka polega na promowaniu zagadnień związanych z wykorzystaniem OZE. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) cyklicznie organizuje konferencje promujące tematykę biopaliw. Celem tego działania jest przekazanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i budowanie społecznej świadomości o ich znaczeniu i zaletach. Na konferencjach poruszane są tematy związane z kierunkami rozwoju , możliwościami odnawialnych źródeł energii, uregulowaniami prawnymi, źródłami finansowania i praktycznym zastosowaniem.

Innowacyjność praktyki polega na sposobie organizacji konferencji. Zaangażowanie Starostwa Powiatowego i współpraca z instytucjami nadaje konferencjom charakter wymowny, ciekawy i praktyczny. Każda z zorganizowanych konferencji odznaczała się interesującym wyjaśnieniem problematyki. Oprócz prezentacji i wykładów uczestnicy mogli wziąć udział w pokazach praktycznych.

Realizacja cyklu konferencji pozwoliła odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości odnośnie wielu zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o wiele zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gniezno
Powiat:  gnieźnieński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-200 Gniezno
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Jana Pawła II 9/10
Wirtyna internetowa:  www.powiat-gniezno.pl
Liczba mieszkańców:  140.000
Osoby kontaktowe:  Magdalena Musiałowicz
 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 tel. 61 4240727
 e@mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych