Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.867
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Kompleksowa modernizacja instalacji energetyki cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii w Domu Pomocy Społecznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Kluczowym elementem świadczącym o jakości środowiska naturalnego jest powietrze. Dlatego troska o jego czystość stała się jednym z priorytetów samorządu w powiecie ełckim, położonym w samym sercu Mazur. Na realizację ambitnej startegii regionu: „Województwo warmińsko-mazurskie krajowym liderem czystości środowiska”, składają się jednak konkretne działania. Od ich powodzenia, determinacji, skutecznej replikacji zależy powodzenie przedsięwzięc strategicznych.

 
Dobrym przykładem w tym zakresie jest rozpoczęta już w latach dziewięćdziesiątych modernizacja ciepłowniczej gospodarki energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Sama modernizacja trwała 6 lat: od 1997 do 2003 r. Jej przedmiotem była kompleksowa termomodernizacja budynków, wymiana kotłowni węglowej na gazową, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., instalacja pomp ciepła, wreszcie modernizacja instalacji wentylacyjno – mechanicznej. Całością tak powstałego systemu steruje dziś komputer, wykorzystując w pierwszej kolejności najtańsze, naturalne źródła energii. Oparty na OZE i paliwie gazowym system ten ogrzewa budynki i dostarcza do nich ciepłą wodę użytkową. W DPS stale przebywa ok. 400 osób – pensjonariuszy i pracowników. Instytucje te są zazwyczaj niedoinwestowane, zmagając się często z trudnościami w realizacji nawet najbardziej podstawowych potrzeb swoich podopiecznych. W wyniku przeprowadzonej modernizacji osiągnięto znaczną obniżkę kosztów eksploatacji obiektu, a zarazem imponującą redukcję zanieczyszczeń: dwutlenku siarki o 74,6%, dwutlenku azotu o 88%, dwutlenku węgla o 53,6% i pyłów o 89,1%.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-11
Data aktualizacji:  2012-09-01

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Nowa Wieś Ełcka
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elk.pl
Liczba mieszkańców:  86.000
Osoby kontaktowe:  Marek Chojnowski
 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Ełckiego
 tel. (87) 621 83 00
 e@mail: powiat@powiat.elk.pl

 Stanisław Litman
 Dyrektor - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk
 tel. (87) 619 74 90
 e@mail: dpsnwe@fantex.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych