Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.802
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Odnawialne źródła energii podstawą modernizacji szkolnego systemu grzewczego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z zasadniczych celów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego do roku 2016” jest "zachowanie i odnowienie zasobów środowiska naturalnego". Realizując wyznaczone zadania samorząd powiatu ełckiego zrealizował w ostatnich latach szereg działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w zakresie praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Przykładem ważnej inwestycji stała się przeprowadzona w 2005 r. „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół nr 1 w Ełku”. Inwestycja polegała na budowie nowej kotłowni (ekologicznej) oraz ociepleniu budynku szkoły w celu uniknięcia strat ciepła. Kotłownię węglową zamieniono więc na nową, opartą o biomasę, uzyskując znaczny efekt ekologiczny. Ale nie tylko względy ekologiczne zaważyły na decyzji o zrealizowaniu tej inwestycji. Dzięki zmianie paliwa i przede wszystkim nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym uzyskano znaczną obniżkę kosztów. Szkoła będąc dziś właścicielem nowej kotłowni, organizuje coroczne przetargi na dostawę ciepła. Firma, która wygra przetarg, sprzedaje szkole ciepło obsługując kotłownię i zaopatrując ją w paliwo. Dzięki tej inwestycji szkoła może być przykładem jak chronić środowisko naturalne i jednocześnie skupić się na celach podstawowych – kształceniu i wychowywaniu, obsługę techniczną swojej infrastruktury pozostawiając wyspecjalizowanym podmiotom.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-11
Data aktualizacji:  2012-08-31

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elk.pl
 www.zs1.elk.pl
Liczba mieszkańców:  86.000
Osoby kontaktowe:  Marek Chojnowski
 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Ełckiego
 tel. (87) 621 83 00
 e@mail: powiat@powiat.elk.pl

 Danuta Wojtowicz
 Dyrektor - Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, ul. 11 listopada 24, 19-300 Ełk
 tel. (87) 621 69 92
 e@mail: zs1@zs1.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych