Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.676
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Niemalże od chwili wstąpienia Polski do UE w Dzierzgoniu podjęto działania mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej. Jako podstawę przyjęto opracowaną do tego celu „Strategię Ekoenergetyczną Gminy Dzierzgoń na lata 2007 – 2021”.  W ten sposób niewielka gmina dąży do osiągnięcia na szczeblu lokalnym 20% udziału energii odnawialnej w całości bilansu energetycznego w 2020 r. Jest to w pełni zgodne z krajową polityką energetyczną i naszymi zobowiązaniami w ramach przyjętego pakietu energetyczno – klimatycznego. W strategii wskazano na duże nasłonecznienie gminy i znaczne rezerwy biomasy. Wyznaczono cele – na początek instalacja kilkudziesięciu kolektorów słonecznych i zamiana tradycyjnych źródeł ciepła na kotłownie opalane biomasą.

 
Realizację celów rozpoczęto od solarów. W ramach programu „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń” zamontowano 327 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 1586,44 m². Program adresowano do gospodarstw indywidualnych, a kolektory instalowano w budynkach jednorodzinnych. Inwestycja spowodowała znaczną redukcję szkodliwych zanieczyszczeń i  obniżenie kosztów ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców. Była ona możliwa dzięki konsekwentnemu działaniu gminy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak również uzyskaniu dogodnych źródeł finansowania. Przyczyniła się też do wzrostu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w realizację programu.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-11
Data aktualizacji:  2012-09-01

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Dzierzgoń
Powiat:  Sztum
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-440 Dzierzgoń
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac Wolności 1
Telefon:  (55) 276 24 54
Wirtyna internetowa:  www.dzierzgon.pl
 www.solary-dzierzgon.pl
Liczba mieszkańców:  9.602
Osoby kontaktowe:  Mirosław Żywicki
 Sekretarz
 tel. (55) 276 24 54
 e@mail: umd.zywicki@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych