Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.837
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Energetyka odnawialna jest branżą rozwijającą się niezwykle dynamicznie. Normy unijne związane z ochroną środowiska wymuszają zastępowanie tradycyjnych źródeł energii najnowszymi ekologicznymi technologiami, na dachach domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, a kotły na biomasę są już powszechnie stosowane. Do ich montażu, eksploatacji i serwisowania potrzeba dobrze wykształconych specjalistów.  Nie przypadkiem kształci się ich od kilku lat w Bielawie. Miasto ma ambicje stać się modelowym ośrodkiem ekologicznym, nastawionym głównie na kształcenie ekologiczne na wszystkich szczeblach edukacji. Wszystko zaczęło się z inicjatywy samorządu gminy. Najpierw powstało ekologiczne przedszkole i zrealizowano projekt Szkoły Słonecznej. Z kolei do budowy kolejnego szczebla kształcenia na poziomie średnim włączył się samorząd powiatu, zgodnie współpracując z gminą. W efekcie, na bazie Zespołu Szkół oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, utworzono Centrum Odnawialnych Źródeł Energii z siedzibą w Bielawie. Tym samym powstała jedna z najlepiej wyposażonych placówek w Polsce, zajmujących się problematyką energii odnawialnej. Prowadzone są w niej zajęcia na poziomie szkoły średniej, studia podyplomowe, a nawet... studia wyższe. Działania powiatu znakomicie uzupełniają więc strategię rozwoju miasta Bielawy, a współpracę na tym polu można uznać za modelową. Wypada dodać, że w naszym serwisie zaprezentowany został w odrębnym artykule również pełny opis szkolnictwa ekologicznego w Bielawie. 
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-11
Data aktualizacji:  2012-08-20

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Bielawa
Powiat:  Dzierżoniów
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Rynek 27
Wirtyna internetowa:  www.pow.dzierzoniow.pl
 www.pckp.bielawa.pl
Liczba mieszkańców:  104.000
Osoby kontaktowe:  Grzegorz Raganowicz
 Dyrektor, Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie
 tel. (74) 83 34 398
 e@mail: pckp@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych