Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.805
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Edukacja ekologiczna w Bielawie od przedszkola do szkoły wyższej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Przyjęta w sierpniu 2006 r. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2007 – 2013” formułuje wizję gminy Bielawa jako „centrum turystyki, przedsiębiorczości i ekologii”. Zarazem  w jednym z siedmiu celów strategicznych, dokument ten określa gminę, jako przyszłego lidera w promowaniu i wykorzystywaniu technologii odnawialnych źródeł energii oraz wyznacza mu rolę wiodącego ośrodka edukacji ekologicznej. Znajduje to odzwierciedlenie w praktyce.  W Bielawie edukacja ekologiczna jest prowadzona profesjonalnie na wszystkich poziomach kształcenia. Naukę można zacząć już w istniejącym od 1999 r. Przedszkolu Ekologicznym, a następnie kontynuować w ekologicznej szkole podstawowej, ekologicznym gimnazjum, w placówce ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół, przy której funkcjonuje unikatowe w Polsce Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i wreszcie zakończyć na poziomie wyższym, studiując na Politechnice Wrocławskiej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Bielawie. Realizowanie idei kształcenia ekologicznego na wszystkich poziomach w tak niewielkiej gminie jak Bielawa nie byłoby możliwe, gdyby nie ścisła współpraca samorządu gminnego i powiatowego. Przedszkola, szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne to przecież domena samorządu miasta, a szkolnictwo ponadgimnazjalne jest zarządzane przez powiat. Szczególną perełką są uruchomione tu studia wyższe, na których część zajęć odbywa się właśnie w Bielawie. Politechnikę przekonał do ich uruchomienia samorząd miejski. Zajęcia odbywają się w oparciu o bazę Centrum, gdyż nawet Politechnika Wrocławska takiej bazy u siebie nie posiada. Oprócz kształcenia instytucjonalnego gmina zadbała też o wiedzę praktyczną. W 2010 r. uruchomiono Szkołę Leśną, zarządzaną przez Bielawską Agencję Rozwoju Regionalnego. Patronat nad nią objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Cóż dodać - aż chce się uczyć i to właśnie w Bielawie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-11
Data aktualizacji:  2016-06-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Bielawa
Powiat:  Dzierżoniów
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-260 Bielawa
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac Wolności 1
Wirtyna internetowa:  www.bielawa.pl
Liczba mieszkańców:  31.000
Osoby kontaktowe:  Andrzej Hordyj
 Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju Miasta
 tel. (74) 83 34 663
 e@mail: um@um.bielawa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych