Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.819
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Kompleksowe działania zwiększające efektywność energetyczną, poprawiające efekt ekologiczny w oparciu o inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gierałtowicach

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W gminie realizowana jest praktyczna koncepcja budowy 4 minicentrów energetycznych w poszczególnych 4 miejscowościach. Centra te stanowić będą źródła do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Są to agregaty gazowe oraz wiatrowe. Agregaty gazowe wykorzystywać będą gaz ziemny, biogaz pochodzenia rolniczego oraz metan jako gaz kopalniany. Moce agregatów będą w zakresie od 50kW, 70kW poprzez 250kW do 1,5MW. Gminne Centrum Energetyczne (GCE) będzie spółką gminną koordynującą pracę 4 minicentrów energetycznych oraz komunikującą się z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD). Cztery minicentra zasilać będą głównie obiekty komunalne (urzędy, szkoły, hale sportowe, ośrodki zdrowia, krytą pływalnię i inne) w energię elektryczną oraz ciepło. W sytuacjach awaryjnych centra energetyczne mogą pracować jako tzw. „wyspy energetyczne" wydzielone z krajowego systemu elektroenergetycznego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-10-24
Data aktualizacji:  2011-12-19

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Gierałtowice
Powiat:  gliwicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-186 Gierałtowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Gierałtowice
Ulica:  ul. Ks. Roboty 48
Telefon:  32 3011300
Fax:  32 3011306
Adres e@mail:  urzadgminy@gieraltowice.pl
Liczba mieszkańców:  10.800
Osoby kontaktowe:  Joachim Bargiel
 Wójt Gminy Gierałtowice
 tel. 32 3011301

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich