Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.276
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Kompleksowe działania zwiększające efektywność energetyczną, poprawiające efekt ekologiczny w oparciu o inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gierałtowicach

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Od roku 2000 rozpoczęto w gminie Gierałtowice proces racjonalizacji wytwarzania oraz zużycia głównych mediów energetycznych tj. energii elektrycznej oraz ciepła. W latach 2000-2010 dokonano modernizacji całości oświetlenia ulicznego. Wszystkie oprawy rtęciowe 250 i 400 W wymieniono na sodowe 150, 100 i 75 W. W latach 2000-2006 dokonano modernizacji większości (>90%) kotłowni na ekologiczne olejowe i gazowe. W roku 2005 Rada Gminy uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zaplanowano w nim m.in budowę w 4 miejscowościach minicentrów energetycznych.

Od roku 2006 w gminie realizowana jest praktyczna koncepcja budowy 4 minicentrów energetycznych w poszczególnych 4 miejscowościach (rys. 2). Centra te stanowić będą źródła do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Są to agregaty gazowe oraz wiatrowe. Agregaty gazowe wykorzystywać będą gaz ziemny, biogaz pochodzenia rolniczego oraz metan jako gaz kopalniany. Moce agregatów będą w zakresie od 50 kW i 70 kW poprzez 250 kW do 1,5 MW. Gminne Centrum Energetyczne (GCE) będzie spółką (100% udziału gminy) gminną koordynującą pracę 4 minicentrów energetycznych oraz komunikującą się z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD). Cztery minicentra zasilać będą głównie obiekty komunalne (urzędy, szkoły, hale sportowe, ośrodki zdrowia, krytą pływalnię i inne) w energię elektryczną oraz ciepło. W sytuacjach awaryjnych minicentra energetyczne mogą pracować jako tzw. „wyspy energetyczne" tj.  wydzielone z krajowego systemu elektroenergetycznego autonomiczne obszary z ważnymi obiektami użyteczności publicznej.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Jednym z 4 jest minicentrum energetyczne budowane w miejscowości Paniówki. W skład minicentrum wchodzą gminny kryta pływalnia „Wodnik", kompleks dydaktyczny z salą gimnastyczną kuchnią oraz ośrodek zdrowia, urząd pocztowy i restauracja Verona.

Gminna kryta pływalnia „Wodnik" o mocy szczytowej 150 kW charakteryzuje się następującymi danymi:

- basen pływacki o wymiarach 25 m x 12 m, głębokość od 1,2 - 1,8 m, 6 torów pływackich,

- basen rekreacyjny o wymiarach 12,5m x 6m, głębokość od 0,1 do 1,0m. Temperatura wody przekracza 30 stopni

 - relaks i odprężenie zapewnią cztery okrągłe wanny Spa.

- tunel wodny w którym znajdują się: bicze ścienne i denne, parasol, armatki, kaskada.

- 65 metrowa zjeżdżalnia

- grota solna

- trybuny

- pokój dla rodziców z dzieckiem.

Na terenie obiektu znajduje się również Aqua Spa. W swojej ofercie posiada saunę suchą, saunę wilgotną zapachową, solarium, gabinet masażu, , salon kosmetyczny, sklep kosmetyczny. Na terenie obiektu budowana jest siłownia, funkcjonuje również gabinet dentystyczny.

Gminna kryta pływalnia aktualnie jest już spółką gminną ze 100% udziałem gminy. Pływalnia została ona uruchomiona w roku 2010 (styczeń). Wybudowano ją nakładem ok. 30 ml zł (dofinansowanie z UE - 2ml zł oraz z MEN 2,2 ml zł). Nowatorskim rozwiązaniem jest układ zasilania pływalni „Wodnik" w media energetyczne. Ciepło dostarczane jest z 2 agregatów gazowych zasilanych gazem ziemnym. W trakcie realizacji jest układ kogeneracyjny gazowy o mocy 55kW na gaz ziemny i biogaz (nakład 2,0 ml zł wspomagający układ cieplny (dofinansowanie z UE - ok 1,5ml zł). Zainstalowano również 18 paneli solarycznych (dofinansowanie WFOŚ - ok. 400tyś. zł). Przewiduje się dodatkowo zainstalowanie źródła wiatrowego o mocy 70kW. Obecnie budowana jest nowoczesna stacja transformatorowa przez firmę Vatenfall służąca m.in. do rozliczeń wymiany energii z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD). Zainstalowane źródła odnawialne mogą w sytuacjach awaryjnych utrzymać zasilanie sąsiednich obiektów komunalnych tj. szkoły podstawowej i gimnazjum z salą gimnastyczną, stołówki i ośrodka zdrowia, tworząc jedną z tzw. „wysp energetycznych" przy jednoczesnym zaniżeniu zapotrzebowania pływalni do ok. 50kW. Źródła odnawialne (wiatrowe, biogazowe oraz solaryczne) spowodują obniżenie kosztów mediów pływalni oraz sąsiednich obiektów.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Najważniejszym efektem wdrożenia będzie racjonalizacja wytwarzania oraz zużycia energii elektrycznej oraz ciepła. Poprzez agregat kogeneracyjny o mocy 55kW będzie możliwe zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej oraz wytwarzania ciepła (70kWt).

Pozwoli to na kolejne podwyższenie realizacji pakietu klimatycznego 3x20 (3%). Realizacja spowoduje również obniżenie kosztów zużycia ciepła oraz energii elektrycznej dla krytej pływalni „Wodnik" (ok. 30%).

Nastąpi również znaczna poprawa niezawodności zasilania elektrycznego krytej pływalni. Bardzo ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ogólnego będzie możliwość utrzymania funkcjonowania ważnych obiektów tj. kompleksu szkolnego z salą gimnastyczną, kuchnią, stołówką i ośrodkiem zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie tzw. okresu przetrwania (autonomiczna praca minicentrum energetycznego).

Zasady równości płci

Przedsięwzięcie zapewnia pod każdym względem równość płci. Pracuje aktualnie w minicentrum 27 osób w tym 17 kobiet (księgowość, kasjerki, ratownicy). Planuje się dalsze zwiększenie zatrudnienia do ok. 30 osób (18 kobiet.)

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Cały proces związany z projektowaniem oraz rozpoczęciem budowy minicentrów energetycznych w gminie Gierałtowice opiera się na szerokich konsultacjach społecznych. Sama propozycja związana z koncepcją 4 minicentrów zanim została przedstawiona Radzie Gminy w celu uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy" oraz „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego" była poddawana opinii ok. 40 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w gminie oraz opinii zebrań wiejskich z udziałem znacznej liczby mieszkańców.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Przewiduje się możliwość wykorzystania koncepcji budowy minicentrów energetycznych w ponad 2000 gmin w Polsce. Wymogi zarówno ustawy „prawo energetyczne", ustawy „zarządzanie kryzysowe" jak również ustawy „efektywność energetyczna" sprzyjają wdrożeniu podobnych rozwiązań tj. minicentrów energetycznych w gminach. Podany przykład to kompleksowa propozycja dla gmin polegająca na połączeniu racjonalizacji wytwarzania i zużycia energii mediów energetycznych, pakietu klimatycznego 3x20 oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz ogólnego gminy.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich