Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.184
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Bielsko-Biała - Kampania edukacyjno - promocyjnej ”Bielsko – Biała chroni klimat

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat" to zaplanowane na wiele lat działania edukacyjno-promocyjne skierowane głównie do mieszkańców miasta promujące efektywne korzystanie z energii i innych mediów oraz poszanowanie środowiska i klimatu. Kampania opiera się na realizowanym przez miasto projekcie ENGAGE mającym na celu zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców gminy do działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz podjęcia innych wysiłków zmierzających do ochrony zasobów środowiska naturalnego i klimatu. Jest to europejski projekt wspierający samorządy lokalne miast UE w realizacji lokalnej polityki UE odnośnie celów 3x20. W projekt o pionierskim i modelowym charakterze zaangażowanych jest 12 miast europejskich, które przystąpiły do inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów". Kampania ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez różnorodne wydarzenia, ma doprowadzić do współpracy różnych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy: władz lokalnych, firm i instytucji oraz obywateli w zakresie w/w tematyki. W okresie wstępnym głównym narzędziem komunikacji ze społeczeństwem jest akcja plakatowa polegająca na pozyskaniu 300 różnych osób i instytucji, którzy wraz z własnym wizerunkiem prezentują na plakacie również swoje zobowiązanie pro-środowiskowe. Dzięki publicznej prezentacji pro-środowiskowych postaw znanych osób i obiektów, a także bliskich sąsiadów i znajomych, obywatele miasta są inspirowani do podjęcia choćby najdrobniejszych wysiłków na rzecz obniżenia zużycia energii, wody i innych mediów. Wystawa obejmująca 300 plakatów tzw. Ambasadorów Klimatu pojawia się przy okazji różnych wydarzeń w mieście.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko Biała
Powiat:  bielski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko Biała
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Ulica:  Plac Ratuszowy 1
Wirtyna internetowa:  www.um.bielsko.pl
Liczba mieszkańców:  175.008
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Kordas
 tel. 33 4971708
 e@mail: k.kordas@um.bielsko.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich