Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.943
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Program "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Miasta Częstochowy"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program  „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej". Miasto Częstochowa realizuje od 2003 roku. W ramach programu monitorowane jest zużycie mediów energetycznych i wody w obiektach miejskich oraz koszty ponoszone z tego tytułu. Corocznie dla 120 obiektów oświatowych sporządzane są indywidualne, szczegółowe raporty zawierające dane eksploatacyjne, techniczne i energetyczne oraz raport zbiorczy dla wszystkich tych obiektów. W ramach programu realizowane są w obiektach miejskich działania termomodernizacyjne i modernizacje systemów grzewczych. Przede wszystkim realizowane są jednak działania bezkosztowe zarządcze, mające na celu optymalizację zużyć mediów oraz ograniczenie kosztów. Dla potrzeb realizacji programu stworzone zostało narzędzie informatyczne - System Monitoringu Mediów, od 2010 roku działające na platformie internetowej. Efektem realizacji programu jest znaczne ograniczenie zużycia energii (a w konsekwencji również emisji CO2) i wody oraz promowanie racjonalnego korzystania z mediów. Miasto uzyskuje znaczne oszczędności z tytułu obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię oraz wodę i odprowadzania ścieków w posiadanych obiektach.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  częstochowski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Śląska 11/13
Wirtyna internetowa:  www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  238.042
Osoby kontaktowe:  Artur Jacewicz
 tel. 34 3707616
 e@mail: ajacewicz@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich