Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.230
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
"Trzymaj ciepło" 2010/2011 - program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Problem jaki postawiono do rozwiązanie to ucieka ciepła z domów mieszkalnych przez nieszczelne okna i ramy okienne, źle izolowane ściany i podłogi pomieszczeń posadowionych na gruncie. Te, tak zwane mostki cieplne mogą powstać również przez złe położenie izolacji lub przez jej przebicie podczas nieprawidłowego mocowania różnych elementów na elewacjach np. zewnętrznego oświetlenia. Najlepszym sposobem na rozpoznanie miejsc, gdzie występują mostki cieplne jest wykonanie zdjęcia termowizyjnego. Zazwyczaj zdjęcia termowizyjne wykonują firmy komercyjne, a koszt ich wykonania jest bardzo wysoki, od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Badania kamerą termowizyjną wskazały dokładnie te miejsca, gdzie utrata ciepła jest największa. Zdjęcia udostępnione były tylko właścicielowi posesji w celu ewentualnego podjęcia przez mieszkańców decyzji, co należy poprawić, żeby nie tracić już pieniędzy na bezcelowe ogrzewanie powietrza na zewnątrz.

Poprawa bilansu energetycznego takich budynków wymaga konkretnych inwestycji. Akcja "Trzymaj ciepło" daje mieszkańcom szansę na otrzymanie zdjęć bezpłatnie.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Celem akcji było zwrócenie uwagi na powstające straty ciepła w budynkach, które niepotrzebnie obciążają środowisko, a za które płacą ich mieszkańcy. Opłaty za energię cieplną to jedne z najwyższych w budżetach domowych. Projekt miał ograniczyć zużycie energii cieplnej bez obniżenia komfortu mieszkania z korzyścią dla naszego portfela i dla środowiska. Zadaniem projektu jest pokazanie mieszkańcom, ile energii cieplnej tracą i gdzie są mostki cieplne w ich domach. W ramach projektu wykonywane są bezpłatne badania termowizyjne, w wyniku których mieszkańcy otrzymują opisane zdjęcia zrobione kamerą termowizyjną. Wykonane zdjęcia pozwolą ocenić mieszkańcom stopień strat energii powstałych w skutek niedocieplenia budynku, złej jakości wykonania usługi lub wad materiałów użytych do ocieplenia budynku. Badania pozwolą zaplanować kroki które pozwolą na inwestycyjne lub bezinwestycyjne działania w celu zmniejszenia strat energii cieplnej.

Pilotażowy program organizowany przez Miasto Poznań rozpoczął się na początku 2010 r.  Polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych badań termowizyjnych 245 domów jednorodzinnych na terenie Poznania. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Pierwsze badania przeprowadzano na Winogradach, w Smochowicach, na  Świerczewie i osiedlu Warszawskim. W następnych latach objęła mieszkańców całego miasta. W ciągu dwóch sezonów grzewczych przebadano 1323 budynków mieszkalnych. Zainteresowanie badaniami było tak duże, że w drugiej części akcji wszystkie dostępne miejsca wyczerpały się w ciągu 40 minut. Trzecia edycja akcji trwała od grudnia 2011 do marca 2012 r. i objęła 4523 budynki mieszkalne. Pomimo organizowania akcji po raz trzeci, zainteresowanie nią nie spada, a na dodatek po zakończonych zapisach mieszkańcy dopytują się o termin kolejnej edycji.

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzymał w terminie około 14 dni od dnia badania obszerny kilkunastostronicowy raport z badania. Raporty zawierały m.in. informacje o miejscu i warunkach meteorologicznych panujących podczas badania, dane techniczne wykorzystanego sprzętu oraz termogram budynku z opisem ewentualnych nieprawidłowości w tzw. ochronie cieplnej budynku. Dzięki termogramom możliwe jest zaplanowanie działań zmniejszających zużycie energii przed następnym okresem grzewczym.

Przez cały czas trwania akcji prowadzono biuro prasowe oraz internetowy punkt konsultacyjny dla mieszkańców Poznania uczestniczących i zainteresowanych programem "Trzymaj ciepło".

Tegoroczna, III edycja projektu „Trzymaj ciepło", została poprzedzona ankietą internetową skierowaną do uczestników I i II edycji. Celem ankiety było zdiagnozowanie wymiernych efektów akcji prowadzonej na terenie Miasta Poznania od 2010 r.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Efekty akcji :

- przebadanie 1323 budynków jednorodzinnych i przekazanie właścicielom raportów zawierających informacje o stanie budynku,

- przekonanie 30% uczestników do konieczności przeprowadzenia działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii,

- wzbudzenie wątpliwości u 30% badanych co do jakości izolacji budynku,

- wytworzenie u mieszkańców chęci indywidualnych badań termowizyjnych którzy po nagłośnieniu akcji zaczęli myśleć o możliwości strat energii w swoich domach,

- kontrola jakości przeprowadzanych działań termomodernizacyjnych dyscyplinująca wykonawców.

 

W ankiecie internetowej na temat inwestycji energooszczędnych zrealizowanych przez mieszkańców już po przeprowadzonych badaniach wykazano, że:

-           po 23 % osób wykonało ocieplenie/termoizolację części budynku oraz uszczelnienie okien i drzwi,

-           17 % badanych podjęło decyzję o wymianie okien na energooszczędne,

-           10%  ankietowanych osób dokonało termoizolacji całego budynku mieszkalnego,

-           10% respondentów wymieniło drzwi na energooszczędne,

-           po 8% badanych zdecydowało się na montaż rolet zewnętrznych i wymianę grzejników w mieszkaniu,

-           1% respondentów dokonało zamontowania okiennic.

  • Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

W ramach 3 akcji poniesiono koszty związane z:

-           udostępnieniem domeny, wykupieniem serwera, administrowaniem strony internetowej www.trzymajcieplo.pl przez cały czas trwania akcji „Trzymaj ciepło",

-           przygotowaniem i obsługą internetowego formularza rejestracyjnego dla uczestników akcji na stronie internetowej www.trzymajcieplo.pl,

-           obsługą informacyjną mieszkańców Miasta Poznania uczestniczących w akcji „Trzymaj ciepło" za pośrednictwem strony internetowej projektu: sekretariat projektu oraz prowadzenie korespondencji drogą e-mailową,

-           przygotowaniem i prowadzeniem kontaktów z mediami za pośrednictwem strony internetowej www.trzymajcieplo.pl,

-           przygotowaniem prezentacji multimedialnej oraz opracowaniem i udostępnieniem materiałów informacyjnych dotyczących przebiegu akcji „Trzymaj ciepło" w Internecie.

Łącznie: 98.000,00 zł (w tym 48.800,00 zł - 2010r., 49.200,00 zł -2011 r.).

Operacyjne koszty związane z funkcjonowaniem rozwiązania

Wykonanie, obsługa, opracowanie, zestawienie wyników badań wygenerowało nakłady o łącznej wartości 114.725,00 zł (z czego nakłady w roku 2010 wyniosły 24.500,00 zł, 56.250,00 zł - 2011 r. i 33.975.00 zł - 2012r.).

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

W ramach 3 akcji poniesiono koszty związane z:

-           udostępnieniem domeny, wykupieniem serwera, administrowaniem strony internetowej www.trzymajcieplo.pl przez cały czas trwania akcji „Trzymaj ciepło",

-           przygotowaniem i obsługą internetowego formularza rejestracyjnego dla uczestników akcji na stronie internetowej www.trzymajcieplo.pl,

-           obsługą informacyjną mieszkańców Miasta Poznania uczestniczących w akcji „Trzymaj ciepło" za pośrednictwem strony internetowej projektu: sekretariat projektu oraz prowadzenie korespondencji drogą e-mailową,

-           przygotowaniem i prowadzeniem kontaktów z mediami za pośrednictwem strony internetowej www.trzymajcieplo.pl,

-           przygotowaniem prezentacji multimedialnej oraz opracowaniem i udostępnieniem materiałów informacyjnych dotyczących przebiegu akcji „Trzymaj ciepło" w Internecie.

Łącznie: 98.000,00 zł (w tym 48.800,00 zł - 2010r., 49.200,00 zł -2011 r.).

Operacyjne koszty związane z funkcjonowaniem rozwiązania

Wykonanie, obsługa, opracowanie, zestawienie wyników badań wygenerowało nakłady o łącznej wartości 114.725,00 zł (z czego nakłady w roku 2010 wyniosły 24.500,00 zł, 56.250,00 zł - 2011 r. i 33.975.00 zł - 2012r.).

Zasady równości płci

Przedstawiona praktyka nie ma wpływu na problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn. Wręcz przeciwnie promuje zrównoważone podejście do obu płci.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

- Firmy z sektora budowlanego - kampania „Trzymaj ciepło" przyczynia się do rozwoju rynku na usługi termomodernizacyjne.

- Firma ciepłownicza może określić wielkość rynku ciepła i zawrzeć wieloletnie kontrakty z właścicielami budynków poddanych termomodernizacji

- Społeczeństwo miasta Poznań - zmniejszenie niskiej emisji oraz emisji CO2 z dużych źródeł spalania przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w mieście i jakości życia mieszkańców

- Fundacje i stowarzyszenia,- realizacja celów i zadań statutowych poprzez promocje wyników akcji.

- Mieszkańcy uczestniczący w akcji - zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej dzięki identyfikacji strat ciepła w wyniku badania termowizyjnego oraz przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych

- Państwo -realizacja celów polityki energetycznej, polityki ochrony klimatu oraz wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Opisane podejście może być replikowane przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od dysponowanych środków finansowych i ustalonego przez daną jednostkę poziomu dofinansowania dla inwestorów. Aby osiągnąć zamierzone cele należy dołożyć starań i przewidzieć środki na promocję programu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich