Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.863
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program  Ograniczenia  Niskiej Emisji (PONE) w gminie Radlin został wdrożony w 2009 roku, przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Głównym celem programu jest obniżenie niskiej emisji, a zwłaszcza zmniejszenie emisji pyłów, co dla gmin śląskich stanowi główną uciążliwość.

Dlatego zdecydowano się w Radlinie na zastosowanie różnych wariantów modernizacyjnych:

  • - wymianę kotła co na paliwo stałe, na źródło ekologiczne;
  • - wymianę kotła co wraz z zastosowaniem instalacji solarnej;
  • - montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb cwu;

Program został skierowany do mieszkańców - właścicieli domów jednorodzinnych. W latach 2009-2011 w Programie uczestniczyło 244 mieszkańców i w wyniku podjętych działań zlikwidowano kotły na paliwo stałe w 110 budynkach, a w 134 budynkach zastosowano instalacje kolektorów słonecznych. W roku 2012 zaplanowano 31 modernizacji kotłów stałopalnych oraz montaż 44 instalacji kolektorów słonecznych.

Maksymalny koszt urządzenia solarnego finansowanego przez program określono na 15.000 zł, z czego gmina pokrywała w pierwszym etapie prowadzenia projektu 70% (10.500 zł) a mieszkaniec 30% (4.500 zł). W chwili obecnej gmina pokrywa 60% kosztów. Możliwy jest wybór droższego rozwiązania, niż programowe 15.000 zł. W takim przypadku mieszkaniec musi dodatkowo sfinansować nadwyżkę. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy i WFOŚiGW.

Główny nacisk położono na redukcję pyłów, ale przy okazji obniżono emisję innych szkodliwych substancji takich jak CO, CO2, SO2, NOx .

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Radlin
Powiat:  wodzisławski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-310 Radlin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii
Ulica:  ul. Rymera 15
Wirtyna internetowa:  www.radlin.pl
Liczba mieszkańców:  17.767
Osoby kontaktowe:  Marcin Król
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
 tel. 32 4590222
 e@mail: gke@radlin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich