Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.751
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Inicjatywa na rzecz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W maju 2010 r. Gmina Kobylnica, SWIL „Gmina 2010" oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zawarły umowę dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica" polegającego na montażu instalacji solarnych w Gminie Kobylnica. Współpraca nawiązana została w odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy konkurs na nabór partnerów. Konkurs miał na celu pozyskanie partnerów tak, aby oddziaływanie projektu było jak najszersze.

W celu zachęcenia mieszkańców do udziału w projekcie zostały przeprowadzone 4 spotkania informacyjne. Na jednym ze spotkań zostały zaprezentowane urządzenia i instalacje służące pozyskiwaniu energii odnawialnej m.in. panele solarne oraz pompy ciepła.

W czasie realizacji projektu na stronie internetowej gminy została utworzona oddzielna zakładka na której zamieszczone były informacje o projekcie, postępie prowadzonych prac, a także ogłoszenia o organizowanych spotkaniach.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-25

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Kobylnica
Powiat:  słupski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-251 Kobylnica
Jednostka wdrażająca:  Gmina Kobylnica
Ulica:  Główna 20
Telefon:  59 8429070
Fax:  59 8429072
Wirtyna internetowa:  www.kobylnica.pl
Adres e@mail:  kobylnica@kobylnica.pl
Liczba mieszkańców:  0

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich