Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.855
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
"Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Przedmiotem projektu była budowa jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej 116 kW, mocy cieplnej min. 191 kWt, parametrach grzewczych min. 80/100 °C, sprawności całkowitej powyżej 90% oraz urządzeń do wytwarzania ciepła w postaci pary, ogrzewania i wytwarzania c.w.u., wykonanie instalacji solarnej z kolektorami wolnostojącymi zamontowanymi obok budynku kotłowni na konstrukcji mocującej, do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej w ilości 27,3 m3 na dobę na terenie SPZOZ "Szpitala Powiatowego w Bochni. Do przedmiotu projektu należała również modernizacja istniejącego zasilania Szpitala, polegająca na zainstalowaniu układu kompensacji mocy biernej oraz zainstalowaniu urządzeń typu Power Optimizer.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zużycia energii poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Zakładane efekty ekologiczne realizacji projektu na poziomie Beneficjenta:
  • ilość rocznie wytworzonej energii odnawialnej [energia słoneczna] - 703,3 GJ
  • ilość rocznie wytwarzanej energii z Kogeneracji - 977 MWh
  • ilość rocznie wytwarzanego ciepła z Kogeneracji -5792 GJ
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 - 137 529,18 kg
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-07-25

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Bochnia
Powiat:  bocheński
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-700 Bochnia
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Bochni
Ulica:  Kazimierza Wielkiego 31
Wirtyna internetowa:  www.powiat.bochnia.pl
Liczba mieszkańców:  102.188
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Kępa-Hamuda
 Podinspektor
 tel. (14) 615 37 06
 e@mail: k.kepa-hamuda@powiat.bochnia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich