Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.686
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Propozycje wyodrębnienia istotnego obszaru odpowiedzialności samorządu terytorialnego i poddanie go choćby tylko doradczemu „nadzorowi" eksperckiemu, z pozoru utrudniające życie organom wykonawczym (prezydent, burmistrz, wójt) i nie zawsze darzone przez nie sympatią, okazują się czasem paradoksalnie instrumentem wzmacniającym pozycję władz samorządowych, zwłaszcza, gdy praktycznie i realnie wspierają wykonywanie kluczowych zadań gmin.

Tak stało się w przypadku Częstochowy, przy okazji działań z zakresu:

  • realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego opierającego się na założeniach polityki energetycznej Unii Europejskiej określanego w skrócie 3x20%;
  • stałej poprawy bezpieczeństwa energetycznego w zakresie jakości i ciągłości dostaw sieciowych mediów energetycznych;
  • kształtowania świadomości oraz aktywizacji społeczności lokalnej do działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza,

co wymaga od władz samorządowych poszukiwania i organizacji nowatorskich form współpracy wszystkich jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną.

Realizując te zamierzenia Prezydent Miasta Częstochowy powołał swoim zarządzeniem w kwietniu 2007 roku Radę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju  Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy. Rada jest organem opiniującym i doradczym dla Prezydenta Miasta, który zyskał dodatkowy instrument realnego wpływu na skuteczną realizację zadań swojej gminy w zakresie gospodarki energetycznej.

Dlaczego ten zakres uznano za tak interesujący? Bezpieczeństwo energetyczne państw, regionów, metropolii, mniejszych czy większych wspólnot lokalnych, nawet, jeśli do niedawna marginalizowane, pojawia się dziś w spektrum najważniejszych problemów zarządzania każdym z organizmów administracyjnych (na który składa się codzienne życie konkretnych mieszkańców i całych społeczności). W takiej perspektywie, dysponując naturalnymi narzędziami demokracji, warto podjąć wykorzystania tego potencjału w praktyce, inspirując inny cenny „potencjał energetyczny", jaki tkwi w społeczeństwie obywatelskim polskich miast i gmin.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-22

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  Częstochowa
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Inżyniera Miejskiego
Ulica:  ul. Śląska 11/13
Wirtyna internetowa:  http://www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  245.030
Osoby kontaktowe:  Bożena Herbuś
 Inżynier Miejski
 tel. (32) 370 76 16
 e@mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych