Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.259
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Współpraca JST-NGO

» więcej praktykWyszukiwanie praktyk po obszarach
Obszar zarządzania:  
Rodzaj usług:  
Wyszukiwanie praktyk po miejscowości


Miejscowość: 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego