Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.900
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt obejmuje wsparcie, koordynację oraz pomoc specjalistyczną różnych form rodzinnej opieki zastępczej w Warszawie, według założeń projektu Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.

Celem projektu jest profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej poprzez powołanie Koordynatorów Rodzinnej Opieki Zastępczej, którzy mają służyć wsparciem i pomocą opiekunom zastępczym oraz dzieciom przebywającym w systemie pieczy zastępczej, poprzez oferowanie i udzielanie pomocy organizacyjno-formalnej, wsparcie opierające się na poradnictwie oraz koordynację pomocy specjalistycznej (seksuolog, prawnik, psychiatra, logopeda). Profesjonalizacji sprzyja stworzenie całościowego systemu, który obejmuje pozyskiwanie kandydatów na pełnienie funkcji opiekunów zastępczych oraz rodzin adopcyjnych, ich odpowiednią kwalifikację, diagnozę, specjalistyczne szkolenie oraz pomoc psychologiczną, pedagogiczną, organizacyjną i specjalistyczną od momentu powołania rodziny zastępczej.

Z punktu widzenia rodzin zastępczych celem projektu jest codzienna, bezpośrednia pomoc w opiece nad dziećmi. Koordynatorzy mają łączyć funkcję „przyjaciela rodziny zastępczej" i jednocześnie osoby koordynującej pomoc specjalistyczną dla rodzin w porozumieniu z pracownikami socjalnymi, a w przyszłości Asystentami Rodzin Biologicznych.  
Celem Projektu jest również promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (kampanie: „Najbardziej twórczy zawód na świecie - zostań rodzicem zastępczym", „W rodzinie cieplej").
Projekt został zrealizowany dzięki przyznanej w drodze konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Miasta st. Warszawy (830 000,00 zł rocznie łącznie z wkładem własnym).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Warszawa
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  00-950 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Ulica:  Pl. Bankowy 3/5
Wirtyna internetowa:  www.um.warszawa.pl
 www.port-naszdom.pl
 www.towarzystwonaszdom.pl
Liczba mieszkańców:  1.713.936
Osoby kontaktowe:  Joanna Dolińska-Dobek
 Naczelnik Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie
 tel. 22 443 14 52
 e@mail: jdolinska@um.warszawa.pl

 Sylwester Soćko
 Dyrektor Ośrodka PORT
 tel. 22 834 34 57
 e@mail: kapitan@naszdom.org.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego