Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.526
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013, Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP), Rada Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza (RPPMDG) i Biuro Organizacji Pozarządowych (BOP) wraz z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości (ISP), są wynikiem funkcjonowania od października 2007 roku Partnerstwa: „Wspólnie dla Miasta". Wprowadzenie w życie tak zorganizowanego systemu współpracy było możliwe dzięki przyjęciu przez Radę Miejską w grudniu 2007 roku: Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013" i jego konsekwentnej realizacji w następnych latach (patrz. Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Sprawozdanie z realizacji programu w latach 2008 i 2009 -Załączniki 1, 2 i 3)).

System współpracy wypracowany w partnerstwie publiczno - społecznym wynikał z troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Owocem podjęcia współpracy dziś już 48 organizacji członkowskich DFOP (partner społeczny) oraz władz miasta (partner publiczny) jest uznanie organizacji pozarządowych jako partnera, bez którego niemożliwe jest osiągnięcie wizji rozwoju miasta wynikającej ze „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020". Przyjęcie wspomnianego programu otworzyło nowy okres wspólnych relacji zarówno międzysektorowych jak i wewnątrzsektorowych. Za największy sukces tego działania należy uznać fakt zdecydowania się na finansowanie przez samorząd wypracowanego przez organizacje Programu, uznając jego cel za istotny z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dąbrowa Górnicza
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Graniczna 21
Wirtyna internetowa:  www.ngo.dabrowa-gornicza.pl -portal NGO
 www.idabrowa.pl - portal miasta
 www.rsk.org.pl
Adres e@mail:  www.stowarzyszeniecivitas.org.pl
Liczba mieszkańców:  123.869
Osoby kontaktowe:  Piotr Drygała
 Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych UM
 tel. 32 295 68 87
 e@mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

 Jacek Różycki
 Przewodniczący Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
 tel. 698 675 525
 e@mail: Jacek.rozycki@op.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego