Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.329
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Od lipca 2006 roku realizowany jest projekt pod nazwą „Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną". Zakłada on wzmocnienie systemu ochrony dziecka dotkniętego przemocą seksualną w Poznaniu oraz w miastach partnerskich projektu - Assen w Holandii i Wilnie na Litwie.

W projekcie wypracowano procedurę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w prawne i psychologiczne etapy pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz stworzono i przetestowano szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkola, dotyczące rozpoznania i pierwszej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy seksualnej wobec dziecka. Opracowano także wzorcową metodologię przesłuchiwania dziecka wykorzystywanego seksualnie.

Grupę docelową projektu stanowiły organizacje i instytucje zaangażowane we wsparcie dzieci wykorzystywanych seksualnie, profesjonaliści pracujący z dziećmi, w tym osoby prowadzące terapie ofiar. Szczególną grupą docelową byli nauczyciele przedszkolni.

Rezultaty projektu są efektem wymiany dobrych praktyk w partnerstwie lokalnym i międzynarodowym. W Poznaniu do partnerstwa tego przystąpiło 7 instytucji i organizacji, w tym m.in. samorząd miasta, policja, sąd oraz organizacje pozarządowe.

Poznańskie działania projektowe zakończyły się wydaniem trzech publikacji: podręcznika po procedurach postępowania, podręcznika treningowy z zakresu rozpoznania i pierwszej interwencji oraz raportu dotyczącego metodologii przesłuchiwania dzieci wykorzystywanych seksualnie. Publikacje wydano w 4 językach: polskim, angielskim, litewskim i holenderskim.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Plac Kolegiacki 17
Wirtyna internetowa:  www.poznan.pl
 www.kopd.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  554.221
Osoby kontaktowe:  Stella Gołębiewska
 Główny specjalista w Wydziale zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta Poznania
 tel. 61 878 41 99
 e@mail: stella_golebiewska@um.poznan.pl

 Magdalena Czub
 psycholog, kierownik zespołu ds. wykorzystywania seksualnego
 tel. 61 855 22 78
 e@mail: zespol-ws@kopd.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego