Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.722
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt realizowany był w partnerstwie 3 sektorów: samorządowego (Powiat Tczewski), pozarządowego (Fundacja Pokolenia) i biznesowego (Bank Spółdzielczy w Tczewie) w ramach środków pochodzących z POKL. W ramach projektu zachęcano trzy sektory-filary (publiczny, biznesowy i pozarządowy) do większego zaangażowania w realizację wspólnych przedsięwzięć oraz wzmacniano Lokalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Celem projektu było zwiększenie skuteczności działań organizacji pozarządowych poprzez działalność punktów informacyjnych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych; zwiększenie wiedzy nt. funduszy unijnych wśród przedsiębiorców lub osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą (funkcjonujących w Banku Spółdzielczym). W ramach projektu wykształcono 9 animatorów lokalnych, których zadaniem było zwiększenie aktywności mieszkańców oraz pobudzenie i wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich. Animatorzy wychwytywali i wspierali oddolne inicjatywy na obszarze całego projektu, byli łącznikami pomiędzy mieszkańcami a punktami informacyjnymi i Starostwem.

Zadaniem projektu była także promocja partnerstwa międzysektorowego realizowana poprzez liczne seminaria, spotkania oraz Giełdę Zasobów.

Giełda to drugi innowacyjny składnik projektu. Jej zadaniem było sprzyjanie partnerstwu międzysektorowemu oraz integracji różnych środowisk. To nowatorski sposób stymulowania partnerskiej współpracy miedzy sektorem publicznym, pozarządowym i prywatnym. Autorzy projektu inspirowali się dobrymi praktykami z krajów zachodnich (m.in. niemieckim Gute Geschäfte).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Tczew
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  83-110 Tczew
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Tczewie
Ulica:  Ul. Piaskowa 2
Wirtyna internetowa:  www.powiat.tczew.pl
 www.fundacjapokolenia.pl
Liczba mieszkańców:  112.495
Osoby kontaktowe:  Adam Jagodda
 Asystent koordynatora, referat EFS
 tel. 58 773 49 41
 e@mail: fundusze@powiat.tczew.pl

 Paulina Jabłonowska
 Kierowniczka Zespołu Fundacji Pokolenia
 tel. 58 530 24 81
 e@mail: biuro@fundacjapokolenia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego