Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.258
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Nowatorskie usługi opiekuńcze narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Śrem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Politykę społeczną wobec osób starszych zdefiniować można, jako system realizowanych w jej ramach działań, mających na celu wszechstronną kompensację malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb. Wzrastający popyt na usługi opiekuńcze, spowodowany starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem liczby osób niepełnosprawnych, wymaga współdziałania gminy z organizacjami pozarządowymi, gdyż konieczne jest zorganizowanie takiej opieki, która zapewni profesjonalne i wszechstronne zabezpieczenie potrzeb ludności w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu „na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej na świadczenie w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Śrem" Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił wykonanie usług Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Poznaniu. Bezpośredni wykonawca zadania to Zarząd Powiatowy PKPS w Śremie. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej pozwoliło pełniej, lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby mieszkańców lokalnej społeczności.  Oba te sektory są cząstką tej samej rzeczywistości -  dzięki wypracowaniu standardów współpracy wspierają się wzajemnie w celu rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Korzyścią ze wspólnego działania jest profesjonalizm i kompleksowość świadczeń ukierunkowanych na usprawnienie i lepszą kondycję psychospołeczną osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych oraz brak zróżnicowania ilości i jakości usług opiekuńczych ze względu na miejsce zamieszkania (dostępność usług dla osób zamieszkujących tereny wiejskie).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Śrem
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-100 Śrem
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Ulica:  Mickiewicza 40
Wirtyna internetowa:  www.opssrem.lap.pl
Liczba mieszkańców:  40.333
Osoby kontaktowe:  Maria Świdurska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 tel. 61 28 36 107
 e@mail: poczta@opssrem.lap.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego