Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.567
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Zagrożenie postępującą alienacją i wykluczeniem ze społeczności lokalnej  niektórych grup ludności, takich jak np. osoby starsze, dzieci zagrożone ubóstwem, osoby nieporadne życiowo, samotne lub niepełnosprawne, wymaga podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem skutecznych działań zmierzających do stworzenia nowoczesnego sytemu zapobiegania zjawisku marginalizacji tych osób. Założeniem systemu pomocy społecznej w gminie Śrem jest współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji programów z obszaru polityki społecznej, rozwijaniu instrumentów wsparcia, które angażują odbiorców działań, a także w tworzeniu warunków i promowaniu aktywności społecznej różnych środowisk. Jednym z narzędzi służących realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej jest  wdrażanie metody Centrum Aktywności Lokalnej.

Dla osiągnięcia powyższych założeń, Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z organizacją pozarządową - Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta,  realizuje  projekt "Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego poprzez realizację zadań Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. Centrum Aktywności Lokalnej to nowa metoda działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym, w której priorytetem jest realizowanie zadań na rzecz danej społeczności poprzez  mobilizowanie jej do aktywności, rozwijanie idei odpowiedzialności i uczestniczenia w zaspokajaniu ludzkich potrzeb, wzmacnianie więzi społecznych i postaw altruistycznych. Działania te są niezbędne w kształtowaniu samorządnego społeczeństwa obywatelskiego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Śrem
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-100 Śrem
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Ulica:  Mickiewicza 40
Wirtyna internetowa:  www.opssrem.lap.pl
Liczba mieszkańców:  40.333
Osoby kontaktowe:  Maria Świdurska
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 tel. 61 28 36 107
 e@mail: poczta@opssrem.lap.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego