Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.881
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jako narzędzie wspierania społeczeństwa obywatelskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych działa od 2002 roku, wspierając organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne prowadzące działalność na rzecz mieszkańców miasta Gliwice. Struktura GCOP to poza siedzibą główną kilka, specjalizujących się w konkretnej tematyce, filii:

  • Centrum Wolontariatu,
  • Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka",
  • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości,
  • Centrum Aktywności Młodzieży,
  • Biuro Projektów.

Oferta GCOP jest bardzo szeroka i opiera się na dwóch głównych kierunkach: wsparcie merytoryczne oraz infrastrukturalne. GCOP zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla organizacji pozarządowych dotyczącymi pomocy w bieżącej działalności, w pisaniu wniosków o dotację, rozliczaniu projektów, pozyskiwaniu sponsorów, promocji itp. Prowadzi także specjalistyczne doradztwo prawne i księgowe, m.in. na temat rejestracji organizacji pozarządowej, oraz działalność edukacyjną w szkołach i na uczelniach, warsztaty nt. ekonomii społecznej czy wolontariatu. Organizuje spotkania i inne wydarzenia umożliwiające integrację sektora i wymianę informacji. Zajmuje się promocją wolontariatu wśród mieszkańców miasta oraz organizacji pożytku publicznego działających w Gliwicach. Wśród podejmowanych działań jest również kompleksowe wsparcie dla organizacji o profilu kulturalnym, pomoc organizacyjna dla zespołów branżowych (tj. grup organizacji o podobnym profilu działalności) oraz zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności.

Dzięki wsparciu GCOP organizacje pozarządowe mają zapewnioną możliwość dynamicznego rozwoju. Działania edukacyjne i promocyjne wpływają ponadto na wzrost aktywności społecznej mieszkańców miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-24
Data aktualizacji:  2011-11-04

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gliwice
Powiat:  gliwicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-100 Gliwice
Jednostka wdrażająca:  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Ulica:  Jagiellońska 21
Wirtyna internetowa:  www.gcop.gliwice.pl
Liczba mieszkańców:  189.502
Osoby kontaktowe:  Andrzej Gillner
 Dyrektor GCOP
 tel. 32 2382455
 e@mail: a.gillner@gcop.gliwice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego