Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.849
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Aktywny Gniew - Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich za pośrednictwem organizacji pozarządowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt „Aktywny Gniew" to innowacyjna forma podejścia do pobudzania i wspierania działalności grup nieformalnych oraz małych organizacji pozarządowych. Idea jego zrodziła się w roku 2008 wśród członków stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew, po zapoznaniu się z programem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pn. Satelity. Program ten zakładał pobudzanie oddolnych inicjatyw wśród młodzieży poprzez organizowanie dla nich konkursów mini grantów. To właśnie tę dobrą praktykę postanowiono przenieść na grunt gminy Gniew, rozszerzając ją również o inne grupy i organizacje społeczne. I tak, od 2009 roku Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew, realizując zadanie publiczne gminy pod nazwą „Organizacja i upowszechnianie kultury" w ramach otrzymywanej z gminy dotacji, organizuje konkursy mini grantów skierowane do organizacji trzeciego sektora i grup nieformalnych.

Dzięki temu rozwiązaniu gmina zyskała poważnego partnera, który taniej i sprawniej zrealizował jedno z najważniejszych zadań, jakim jest upowszechnianie kultury, jednocześnie stwarzając warunki do możliwie najszerszego udziału w tym zadaniu pojedynczych mieszkańców. W efekcie tego, na terenie gminy Gniew odbywa się znacznie większa liczba wydarzeń kulturalnych, które dodatkowo w pełni odpowiadają potrzebom mieszkańców. Kolejną korzyścią dla gminy Gniew wynikającą z realizacji gminnego konkursu mini grantów jest rozwój kapitału społecznego na tym terenie. Organizacje i grupy nieformalne uzyskują tu pierwsze szlify w procesie aplikacji o środki zewnętrzne. Można powiedzieć, że gminny konkurs mini grantów to przedszkole dla organizacji i grup, które zachęcone sukcesami na tym szczeblu z powodzeniem starują o większe środki, przyczyniając się tym samym do rozwoju całej gminy.

Realizacja programu Aktywny Gniew w latach 2009-2010 kosztowała 270 tys. zł, jednak Centrum Aktywnych Gniew na działalność kulturalną pozyskało dodatkowo 415 tys. zł, czyli podwoiło poniesione nakłady.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-24

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Gniew
Powiat:  tczewski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  83R Gniew
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta i Gminy Gniew
Ulica:  Plac Grunwaldzki 1
Telefon:  58 5352255
Fax:  58 5307940
Wirtyna internetowa:  www.gniew.pl
Adres e@mail:  sekretariat@gniew.pl
Liczba mieszkańców:  16.400
Osoby kontaktowe:  Magdalena Frost
 e@mail: promocja@gniew.pl

 Krzysztof Urban
 tel. 664 635 715
 e@mail: k.urban@cag-gniew.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego