Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.858
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Kampania przekazywania 1% podatku dochodowego na NGOsy "Mały procent, wielka sprawa"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Kampania „Mały procent, wielka sprawa" na trwałe wpisała się w kalendarium ważnych społecznie wydarzeń w Gdyni. Co roku przynosi ona wymierne korzyści nie tylko organizacjom pożytku publicznego, ale także - a może przede wszystkim - mieszkańcom naszego miasta.

W 2009 roku aż 47,3% gdyńskich podatników przekazało organizacjom uprawnionym do otrzymania środków z odpisu 1% podatku dochodowego prawie 5 milionów złotych. Kwota ta bezpośrednio przekłada się na liczbę różnorodnych inicjatyw służących polepszeniu życia lokalnej społeczności, a także animacji życia społeczno-kulturalnego w mieście.

Przedsięwzięcie prowadzone jest przy szerokiej kooperacji z gdyńskimi organizacjami pożytku publicznego. Szeroko pojęta współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z ważniejszych celów gdyńskiego samorządu. Wpisuje się ona w strategię rozwoju miasta i określona jest szczegółowo w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kampania „Mały procent, wielka sprawa" wpływa pozytywnie na rozwój i promocję organizacji pożytku publicznego i ich działań, a silne i prężne organizacje pozarządowe są również ważnym celem gdyńskiego samorządu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdynia
Powiat:  Gdynia
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  81-382 Gdynia
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wirtyna internetowa:  www.gdynia.pl
Liczba mieszkańców:  249.257
Osoby kontaktowe:  Bartosz Bartoszewicz
 Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych
 tel. 609 681 799

 Grzegorz Miloch
 dyrektor
 tel. 58 661 55 52
 e@mail: sekretariat@hospicjum.gdynia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego