Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.936
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Ekologiczno-promocyjna akcja "Zamień foliówkę na wiklinówkę"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Akcja „Zamień foliówkę na wiklinówkę" stanowiła wprowadzenie w życie konkursowego projektu: „Czy koszyk wiklinowy zastąpi worek foliowy?", którego autorkami są uczennice nowotomyskiego liceum. Projekt polegał na promocji postaw zmierzających do zaprzestania używania toreb foliowych i zastąpienia ich podczas zakupów wiklinowymi koszami. Akcja miała także na celu promocję nowotomyskiej wikliny i ziemi nowotomyskiej stanowiącej nieformalną stolicę plecionkarstwa i wikliniarstwa oraz integrację środowiska nowotomyskiego.

Każda osoba, która przychodziła do sklepu oznaczonego logo akcji z koszykiem wiklinowym i robiła zakupy za minimum 30 zł otrzymywał kupon konkursowy i naklejkę. Należało zebrać 10 naklejek (wraz z paragonami) i wrzucić wypełniony kupon do wystawionych w sklepach wiklinowych skrzynek. Raz w miesiącu odbywało się losowane 30. atrakcyjnych nagród. Duże zainteresowanie mieszkańców Nowego Tomyśla akcją i utrzymująca się wysoka frekwencja przez cały okres jej trwania stanowiły o sukcesie tej kampanii.

Akcja trwała ponad rok od grudnia 2008 roku do stycznia 2010 roku, a działania z nią związane podejmowane były każdego dnia. Do realizacji akcji został powołany zespół złożony z 12 osób - przedstawicieli Wydziału Rozwoju i Promocji UM, Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, Stowarzyszenia Kupców Nowotomyskich, instytucji kulturalnych miasta, szkół, powiatu.

Zanim akcja wprowadzona została do sklepów, aby przybliżyć ją mieszkańcom Nowego Tomyśla, aby zagościła w ich świadomości, 6 grudnia 2008 roku na targowisku miejskim, zorganizowano ekologiczno-promocyjny happening. Cała akcja była szeroko promowana wśród nowotomyślan. Zostało opracowane logo akcji, ulotki informacyjne, kupony konkursowe oraz naklejki. Na stronie internetowej UM uruchomiona została specjalna zakładka akcji, w której były zamieszczane na bieżąco informacje o realizacji tego przedsięwzięcia, wynikach głosowania. Regulaminy i wyniki comiesięcznych losowań trafiały też do sklepów zaangażowanych w akcję.

Największym jej osiągnięciem było ograniczenie używania toreb foliowych i zastąpienie ich wiklinowymi koszami na zakupy, będącymi produktem ekologicznym, zmiana mentalności poprzez kształtowanie postaw proekologicznych, a także lepsza promocja ziemi wikliny nowotomyskiej oraz integracja mieszkańców wokół wspólnego celu.

Koszt całego przedsięwzięcia to 7 894 zł. Realizacja akcji w pełni opierała się na sponsorach oraz przekazywanych przez nich środkach finansowych i i nagrodach rzeczowych.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-30

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Nowy Tomyśl
Powiat:  nowotomyski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-300 Nowy Tomyśl
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Poznańska 33
Wirtyna internetowa:  www.nowytomysl.pl
 www.plecionkarze.pl
Liczba mieszkańców:  24.884
Osoby kontaktowe:  Marzena Kortus
 Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji
 tel. 61 4426612
 e@mail: m.kortus@nowytomysl.pl

 Rafał Górczyński
 Prezes Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich
 e@mail: r.gorczynski@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego