Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.842
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Formy pomocy pozafinansowej dla organizacji pozarządowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Władze Bytomia od wielu lat w różnych formach wspierają aktywność społeczności lokalnej. Wychodzą z założenia, że harmonijna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego i sprawnego zarządzania miastem oraz wykorzystywania inicjatyw środowisk lokalnych.

Od kilku lat z sukcesem sprawdzają się pozafinansowe metody wspierania bytomskich organizacji pozarządowych. Dwie najważniejsze z nich to działalność Biura Organizacji Pozarządowych w strukturach Urzędu Miasta, a także system preferencyjnego najmu lokali przez NGO'sy.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bytom
Powiat:  Bytom
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-904 Bytom
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Bytomiu
Ulica:  ul. Parkowa 2
Wirtyna internetowa:  www.bytom.pl
Liczba mieszkańców:  182.749
Osoby kontaktowe:  Anna Panas
 Naczelnik Wydziału Kultury UM
 tel. 32 2836-125
 e@mail: apanas@um.bytom.pl

 Adam Wesołowski
 Prezes Stowarzyszenia gorczycki.pl
 tel. 604 686 836

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego