Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.572
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Tęczowy Dom" w Ełku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” to zespół ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Choć nie jest bezpośrednio instytucją samorządową, to pełni na jego rzecz, czyli na rzecz mieszkańców Ełku i okolic, ważną rolę opiekuńczo - wychowawczą. W 2003 roku placówka stanęła przed trudnym problemem. Budynki kompleksu były ogrzewane z kotłowni olejowej. Ceny oleju radykalnie wzrosły i rozważano powrót do opalania węglem. Alternatywą była modernizacja systemu grzewczego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pomógł samorząd powiatu ełckiego. Rada Powiatu poręczyła preferencyjną pożyczkę udzieloną przez WFOŚiGW w Olsztynie. Inwestycję zrealizowano. Dzisiaj system grzewczy to kotłownia na biomasę i kolektory słoneczne. Osiągnięto znaczne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Bardzo ważną wartością dodaną okazał się jednak efekt społeczny. Przy pozyskiwaniu biomasy pracuje młodzież z ośrodka. Zamiast renty socjalnej kilkanaście osób otrzymuje wynagrodzenie za pracę na pełny etat. Sprzyja to ich aktywizacji zawodowej, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, jest też formą terapii zajęciowej. Samorząd powiatu ełckiego, po udanych doświadczeniach w modernizacji systemów grzewczych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Zespole Szkół nr 1, których prezentacje można znaleźć w serwisie dobrepraktyki.pl, tym razem zrealizował przedsięwzięcie nieszablonowe. Poprzez wsparcie "Tęczowego Domu" dał przykład udanego połączenia promocji OZE ze społecznym wsparciem mieszkańców regionu, którzy są podmiotem tego lokalnego samorządu.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-07
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Marszałka J. Piłsudskiego 4
Telefon:  (87) 621 83 00
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elk.pl
 www.teczowydom.elk.pl
Adres e@mail:  powiat@powiat.elk.pl
Liczba mieszkańców:  86.000
Osoby kontaktowe:  Marek Chojnowski
 Zastępca Przewodniczącego Powiatu Ełckiego
 tel. (87) 621 83 00
 e@mail: powiat@powiat.elk.pl

 s. Maria Dębowska
 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 'Tęczowy Dom, ul. Kilińskiego 2, 19 – 300 Ełk
 tel. (87) 610 20 39
 e@mail: teczowydom@elk.org.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego