Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.934
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Pierwszy polski klaster turystyczny platformą współpracy samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w Opolskiem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Klaster „Kraina Miodu i Mleka” jest pierwszym w województwie opolskim oraz pierwszym w kraju klastrem turystycznym. Jego powstanie to efekt wieloletniej działalności samorządu powiatu kluczborskiego i oleskiego z Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizacją Turystyczną, która za cel stawia sobie wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, oraz promocję walorów turystyczno-kulturowych Opolszczyzny. Stowarzyszenie oprócz samorządów powiatów i gmin w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne.

     Klaster działa w ramach stowarzyszenia Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna i ma formułę otwartą, cały czas mogą do niego przystępować nowi członkowie z terenu całej Opolszczyzny. Zrzesza firmy branży turystycznej województwa opolskiego (m.in. właścicieli gospodarstw eko- i agroturystycznych; restauratorów; hotelarzy) największe jednostki naukowo-badawcze: Opolski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Opolski oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatów: kluczborskiego i oleskiego. Reprezentując władze samorządowe, lokalne środowisko przedsiębiorców, branżę turystyczną oraz instytucje B+R klaster stał się platformą współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-07
Data aktualizacji:  2011-11-02

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Kluczbork
Powiat:  Kluczbork
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  46-200 Kluczbork
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Ulica:  Katowicka 1
Wirtyna internetowa:  www.powiatkluczborski.pl
 www.kolot.pl
Adres e@mail:  kolot@op.pl
Liczba mieszkańców:  69.800
Osoby kontaktowe:  Maria Żurek
 Kierownik Referatu Promocji, Turystyki i Kultury
 tel. tel. 77 4185218 wew.154
 e@mail: promocja@powiatkluczborski.pl

 Maria Żurek
 Prezes, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT)
 tel. tel. 77 4185218 wew.154
 e@mail: kolot@op.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego