Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.785
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Nie ma zdrowia bez pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w reintegracji zawodowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Wspieranie osób niepełnosprawnych w reintegracji zawodowej jest ważnym wyzwaniem dla każdej lokalnej społeczności. Ciekawą inicjatywę w tym zakresie podjął samorząd powiatowy w Krośnie Odrzańskim, tworząc pod hasłem „Nie ma zdrowia bez pracy” Odrzańską Spółdzielnię Socjalną. Dzięki wsparciu doradców zawodowych zawiązała Spółdzielnię najaktywniejsza grupa niepełnosprawnych, zdeterminowana uczynić wszystko, by podjąć zatrudnienie i powrócić do normalnego życia. Członkowie założyciele są osobami bezrobotnymi, posiadającymi różne stopnie niepełnosprawności. Każdy nich  prowadzi własną działalność handlową lub usługową, odpowiednio do własnych możliwości, wiedzy i doświadczenia. Podstawowym rynkiem  Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej jest powiat krośnieński. W realizację projektu włączyły się organizacje pozarządowe, działające lokalnie na rzecz inicjatyw społecznych. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA oraz Stowarzyszenie PRZYSTAŃ w Krośnie Odrzańskim przy wsparciu powiatu zawiązały partnerstwo, które umożliwiło podjęcie tej inicjatywy.

     Powiat Krośnieński liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców. Grupa osób niepełnosprawnych stanowi więcej, niż 20% ogółu, z tego blisko 1000 osób korzysta w ciągu roku z różnych form pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Znaczny odsetek osób niepełnosprawnych jest też klientami pomocy społecznej.  Z wywiadów środowiskowych i spotkań z pracodawcami wynika, że większość prób usamodzielnienia się podopiecznych, kończy się fiaskiem. Potwierdzają to liczne negatywne doświadczenia  w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Mając nierzadko do czynienia z osobami o zaburzeniach psychicznych, gdzie często występuje brak stabilizacji psychicznej i chwiejność emocjonalna,  szansą okazuje się być forma „chronionej działalności gospodarczej”, jaką jest w tym przypadku własna spółdzielnia socjalna. Osoby niepełnosprawne często nie wierzą też w swoje siły i możliwości. Stworzenie przez samorząd powiatowy ciągłości systemu rehabilitacji zawodowej w dedykowanej, sformalizowanej strukturze, dało im szansę na uzyskanie takich samych możliwości, jakie posiadają osoby sprawne. To oznacza dla dotkniętych niepełnosprawnością mieszkańców Krosna Odrzańskiego realną możliwość bycia aktywnym zawodowo, otwierając drzwi do budowania niezależności i odsuwając możliwie jak najdalej zagrożenie społecznej alienacji.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-24
Data aktualizacji:  2011-10-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Krosno Odrzańskie
Powiat:  Krosno Odrzańskie
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-600 Krosno Odrzańskie
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Piastów 10b
Telefon:  68 383 02 14
Fax:  68 383 02 36
Wirtyna internetowa:  www.krosno-spoldzielnia.za.pl
 www.powiatkrosnienski.pl
 www.skarpa.org.pl
Adres e@mail:  powiat@krosno-odrz.pl
Liczba mieszkańców:  57.000
Osoby kontaktowe:  Joanna Szymańska
 Prezes, Stowarzyszenie „Przystań” w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10e
 tel. 698 366 907
 e@mail: krosno.przystan@wp.pl

 Janusz Marciniak
 Prezes, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skarpa” w Krośnie Odrzańskim
 tel. 502 331 253
 e@mail: sis-skarpa@o2.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego