Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.738
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Samorząd, który potrafi zmierzyć się z niepełnosprawnością , potrafi poradzić sobie z każdym innym problemem - na przykładzie działań Gminy Lesznowola

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Od 2005 roku w gminie Lesznowola realizowany był projekt „Samorząd, który potrafi zmierzyć się z niepełnosprawnością, potrafi sobie poradzić z każdym innym problemem". Na projekt składało się kilka przedsięwzięć.

„Partnerstwo dla Rain Mana, Rain Man dla Partnerstwa" - zrealizowane zostało na bazie partnerstwa trzech sektorów: publicznego, pozarządowego oraz biznesu. Partnerzy utworzyli modelowe pierwsze w Polsce Przedsiębiorstwo. Jego działania zostały skierowane na problem dyskryminacji na rynku pracy osób z dysfunkcją autyzmu i innymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki powołaniu przedsiębiorstwa, osoby z autyzmem znalazły pracę, wypracowano metody ich aktywizacji zawodowej, a także wydano swoisty podręcznik dający wskazówki, jak budować podobne firmy społeczne.

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w Lesznowoli były „Półkolonie dla osób niepełnosprawnych - nowa jakość wakacji dla dzieci i rodziców". Zatrudniono nauczycieli z pobliskiej Szkoły Specjalnej w Konstancinie, studentów pedagogiki specjalnej oraz wolontariuszy, najczęściej miejscowych gimnazjalistów. W pierwszym roku, 2005, w półkoloniach uczestniczyło siedmioro dzieci z terenu gminy Lesznowola. W 2009 r. było to już 75 dzieci z kilkunastu podwarszawskich gmin.

Od 2006 roku organizowana jest w Lesznowoli „Tataspartakiada sprawnych inaczej". Jej celem jest propagowanie zdrowia poprzez sport oraz integrowanie środowiska ludzi zdrowych i niepełnosprawnych. Zmaganiom sportowym towarzyszą pokazy cyrkowców i iluzjonistów, a także zajęcia z psami terapeutami. W 2009 roku w Tataspartakiadzie wzięło udział ponad 300 zawodników.

Z kolei przedsięwzięcie pod nazwą „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych" to warsztaty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach z psychologii i doradztwa zawodowego, uczą się autoprezentacji, komunikacji, odbywają treningi asertywności, określają swoje predyspozycje i preferencje zawodowe.

Projekt zajęć edukacyjnych pod nazwą „Świat jest różny, ludzie są różni" ma kształtować postawy tolerancji, propagować równouprawnienie osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, podopiecznych świetlic środowiskowych i ich rodzin. Niweluje wykluczenia społeczne oraz poprawia komunikację społeczną. Przybliża dzieciom i młodzieży „inności" przez pryzmat innej rasy, narodowości i kultury, obyczajów i języka. Służyć ma temu realizacja programu „Moi sąsiedzi pochodzą z Azji".

Od wielu lat w gminie Lesznowola obiekty publiczne, jak i infrastruktura drogowa budowane są bez ograniczeń dla niepełnosprawnych. Przychodnie zdrowia, szkoły, przedszkola i inne obiekty wyposażone są w pochylnie, windy, drzwi i toalety dostosowane są do potrzeb niepełnosprawnych. Nowe chodniki budowane są ze zjazdami i podjazdami. Wiele skrzyżowań o szczególnie dużym natężeniu ruchu posiada sygnalizację świetlną.

Gmina nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Zawiązane zostało pomiędzy Fundacją a Gminą Lesznowola partnerstwo, które służy realizacji wspólnego projektu związanego z promowaniem edukacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-04

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Lesznowola
Powiat:  piaseczyński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-506 Lesznowola
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Gminnej Rady Narodowej 60
Wirtyna internetowa:  www.lesznowola.waw.pl
Liczba mieszkańców:  18.761
Osoby kontaktowe:  Mariola Uczkiewicz – Kampczyk
 Sekretarz Gminy Lesznowola
 tel. 22 7576 93 40 do 42
 e@mail: gmina@lesznowola.waw.pl

 Justyna Józefowicz
 Członek Zarządu Fundacji SYNAPSIS
 tel. 22 825 86 33 w. 105
 e@mail: j.jozefowicz@synapsis.waw.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego