Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.807
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Udział trzeciego sektora w zarządzaniu gminą

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Ideą projektu „Jarocin - gmina obywateli. Udział III sektora w zarządzaniu gminą Jarocin", realizowanego w tym 45-tysięcznym mieście oraz na terenie gminy, jest zlecanie do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.

Samorząd wspiera podmioty pozarządowe finansowo i merytorycznie, stwarza warunki do rozwoju i wzmacniania potencjału trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe analizują bieżące potrzeby mieszkańców i wespół z gminą odpowiadają na nie prowadząc swoją działalność. Zakres współpracy pomiędzy gminą i trzeciego sektorem, priorytety i pola działalności są wypracowywane przez obie strony i na bieżąco modyfikowane pod kątem potrzeb mieszkańców.

Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa 10 niepublicznych przedszkoli, 6 niepublicznych szkół podstawowych i cztery gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W 2003 roku organizacje te zrealizowały 32 projekty współfinansowane przez gminę Jarocin. W 2009 roku było już 185 takich projektów.

W Jarocinie nawiązano równoprawne partnerstwo poprzez wzajemne zrozumienie i słuchanie potrzeb, poprzez przełamanie bariery i omijanie źle pojętej biurokracji w relacjach pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi. Skupiono się na wyszukiwaniu potencjałów drzemiących w lokalnych liderach, motywowaniu ich do konstytuowania swoich poczynań i umacnianiu ich w działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-04

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Jarocin
Powiat:  jarociński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-200 Jarocin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Al. Niepodległości 10
Wirtyna internetowa:  www.jarocin.p
 www.jutw-jarocin.pl
Liczba mieszkańców:  45.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Kubacka
 Pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 tel. 62 749 96 62
 e@mail: kultura@jarocin.pl

 Katarzyna Świderska
 Skarbnik Fundacji 750-lecia Jarocina
 tel. 600 021 055
 e@mail: katarzyna50@op.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego