Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.909
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program inicjatyw lokalnych powstał w celu aktywizacji mieszkańców oraz chęci wspierania społeczności lokalnych w ich dążeniu do realizacji zadań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Nowe zasady realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określają, wynikające z zapisów nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, akty prawa miejscowego, takie jak: uchwała Rady Miasta Tychy oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy.

Do zalet programu należy zaliczyć: umożliwienie realizacji zadań istotnych dla społeczności lokalnych, aktywizację mieszkańców, umożliwienie mieszkańcom czynnego udziału w realizacji zadań, współpracę z mieszkańcami jako równoprawnymi partnerami, a także zwiększenie efektywności wydatkowanych środków publicznych.

W 2011 r. złożono 73 wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w ramach których realizowano 49 zadań.

Co roku proponowane są środki finansowe niezbędne do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych do uwzględnienia w projekcie budżetu miasta na kolejny rok. Na 2011 rok w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 786 096 zł (w tym: 665 000 zł - miasto, 121 096 zł - wkład Inicjatorów).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-04

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Tychy
Powiat:  pyski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-100 Tychy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Al. Niepodległości 49
Wirtyna internetowa:  www.umtychy.pl
Liczba mieszkańców:  129.386
Osoby kontaktowe:  Bożena Nowak
 Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
 tel. 32 776 39 03
 e@mail: bozena.nowak@umtychy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego