Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.823
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Małe Granty w praktyce

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w marcu 2010 r., która wprowadziła nowy, pozakonkursowy tryb zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym (art. 19a) stworzyła szansę i narzędzie aktywizacji małych organizacji pozarządowych w postaci możliwości wdrożenia procedury ubiegania się o „mały grant" w mieście.

Wdrożone przez UM w Tychach rozwiązanie uzupełnia wachlarz realizowanych w mieście zdań publicznych o takie, które nie wpisują się tematycznie w zadania konkursowe, i daje szansę na „przetestowanie" innowacji. Poza tym ułatwia małym organizacjom dostęp do dotacji na realizację zadań publicznych w mieście lub na rzecz mieszkańców miasta, efektywne wykorzystanie środków pozostałych po otwartych konkursach ofert, a także zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych (zarówno pod względem liczby organizacji realizujących zadania publiczne, jak i liczby zadań realizowanych przez organizacje).

W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (wydział koordynujący współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi) opracowano szczegółowe procedury oraz wzór wniosku o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy (w załączeniu). W kwietniu 2010 r. dokonano zmian w budżecie miasta, aby zabezpieczyć środki finansowe na dotacje udzielane w trybie „małych grantów", a udzielenie pierwszego „małego grantu" miało miejsce w maju 2010 roku. W 2010 r. podpisano i zrealizowano sumie 9 umów w 4 obszarach działalności pożytku publicznego, w tym 1 na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z PO FIO.

Opracowanie i wdrożenie procedury nie wymagało żadnych nakładów finansowych. Wszystkie działania zostały przeprowadzone „bezkosztowo" przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych. Kwota środków wydatkowanych na „małe granty" w 2010 r. wyniosła 43 639 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-04

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Tychy
Powiat:  tyski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-100 Tychy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Al. Niepodległości 49
Wirtyna internetowa:  www.umtychy.pl
Liczba mieszkańców:  129.386
Osoby kontaktowe:  Joanna Plaza
 Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy
 tel. 32 776 36 36
 e@mail: joannaplaza@umtychy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego