Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.854
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W roku 2010 Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana skupiające wszystkie 15 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów ełckiego, gołdapskiego  i oleckiego (3 powiaty, 2gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska, 9 gmin wiejskich - Subregion EGO)zdecydowało o przystąpieniu do opracowania programu rozwojowego dla całego Subregionu „Pro EGO 2014-2020" - programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i integracji wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście programowania rozwoju przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej z kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-03-30
Data aktualizacji:  2016-01-12

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  ełcki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
Ulica:  Małeckich 3/28
Wirtyna internetowa:  www.ego.mazury.pl
Liczba mieszkańców:  150.000
Osoby kontaktowe:  Maciej Juchniewicz
 Dyrektor Biura Zarządu
 tel. 692 905346
 e@mail: maciej.juchniewicz@gmail.com

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych