Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.884
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Stowarzyszenie Metropolia Poznań

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Stowarzyszenie Metropolia Poznań, utworzone 11 czerwca 2011 roku, skupia obecnie 22 podmioty: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin powiatu poznańskiego oraz 4 gminy z poza tego powiatu: Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem. Na terenie działania Stowarzyszenia mieszka ok. 1 mln osób, czyli 30 % mieszkańców Wielkopolski. Obszar zajmowany przez gminy należące do Stowarzyszenia stanowi 11% powierzchni województwa.

Ważnym krokiem w uruchomieniu dynamiki działania Stowarzyszenia była decyzja członków Zarządu Stowarzyszenia o podjęciu osobistej odpowiedzialności za realizację poszczególnych osi wyróżnionych w „Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej". Każdy z pięciu członków Zarządu przyjął patronat nad jedną z osi rozwojowych i zaproponował własny plan realizacji działań zawartych w programach strategicznych należących do danej osi. Takie podejście miało wzmocnić nacisk na dynamiczną realizację ustaleń strategii. Zarząd Stowarzyszenia działa bardzo prężnie, co potwierdza liczba odbytych dotychczas posiedzeń (posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu), które miały miejsce także poza Poznaniem (Buk, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Suchy Las, Swarzędz).

Głównym kierunkiem działania Stowarzyszenia jest realizacja ustaleń zawartych w Strategii. Postanowiono skupić się na działaniach, które uzyskały najwyższy priorytet w trakcie procesu konsultacyjnego. Za najważniejsze uznano działania związane z poprawą układu komunikacyjnego
i transportem publicznym. Następna ważna grupa zagadnień jest związana z koordynacją gospodarki przestrzennej na terenie gmin tworzących aglomerację. Kolejną dziedziną jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, przyciąganie inwestorów oraz promocja i budowanie rozpoznawalności Metropolii Poznań. Działania proponowane w Strategii rozwoju aglomeracji Stowarzyszenie stara się realizować przez przygotowywanie projektów wdrożeniowych, na które poszukuje finansowania w ogólnopolskich programach uruchamianych w oparciu o środki UE i fundusze norweskie oraz EOG.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań kontynuuje pozytywnie oceniane, sprawdzone działania Rady Aglomeracji. Wspierane jest działanie i tworzenie związków międzygminnych, do których zapraszane są też gminy nienależące do Stowarzyszenia. Kontynuowane jest coroczne organizowanie dwudniowego Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-04-29
Data aktualizacji:  2016-01-18

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Biuro Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Ulica:  pl. Kolegiacki 17
Wirtyna internetowa:  www.aglomeracja.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  1.014.000
Osoby kontaktowe:  Maciej Musiał
 Dyrektor

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych