Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.145
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo Nysa 2020

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Partnerstwo Nysa 2020 powstało w wyniku zawarcia porozumień (podpisanych od lipca 2012 do marca 2013) gmin oraz powiatów zlokalizowanych w południowej części województwa opolskiego. Proces tworzenia się partnerstwa został zainicjowany przez miasto Nysa - lidera partnerstwa oraz powiat nyski. W toku kolejnych spotkań do partnerstwa dołączyli liderzy JST z subregionu nyskiego.

PN 2020 powstało w celu opracowania spójnej strategii rozwoju obszaru oraz strategii sektorowych nyskiego obszaru funkcjonalnego. Celem jest też skuteczne koordynowanie planów oraz działań rozwojowych JST wchodzących w jego skład, z uwzględnieniem wymagań i wytycznych Opolskiego RPO. Pozwoli to na systemowe rozwiązywanie wspólnych dla tego obszaru problemów. Głównymi obszarami problemowymi są: transport i drogownictwo, rynek pracy - aktywizacja zawodowa; rozwój gospodarczy; edukacja; ochrona zdrowia; pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu; gospodarka mieszkaniowa, urbanistyka i rewitalizacja; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; ochrona środowiska i efektywność energetyczna.

Istotnym elementem umożliwiającym rozwój partnerstwa była wcześniejsza współpraca większości gmin w ramach różnych form współdziałania instytucjonalnego, rozpoczęta już w latach 90. ubiegłego wieku. Te wcześniejsze doświadczenia współpracy międzyinstytucjonalnej, nakierowanej na realizację określonych celów oraz równoległe doświadczenia partnerstw projektowych pozwoliły zbudować niezbędny poziom zaufania oraz kompetencji do współpracy, który zaowocował zbudowaniem silnego partnerstwa projektowego do programu MF EOG (najwyżej oceniony projekt w programie regionalnym).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-11-04
Data aktualizacji:  2016-03-16

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Nysa
Powiat:  nyski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  48-300 Nysa
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Kolejowa 15
Telefon:  77 4080500
Wirtyna internetowa:  www.nysa.eu
 www.partnerstwo-nyskie2020.pl
Adres e@mail:  konsultacje@www.nysa.pl
Liczba mieszkańców:  58.532
Osoby kontaktowe:  Piotr Bobak
 Zastępca Burmistrza
 tel. 77 4080542

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych