Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.849
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Programowanie działań gmin ziemi puławskiej w partnerstwie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Od wielu lat miasto Puławy z okolicznymi gminami podejmują, w miarę potrzeb, wspólne inicjatywy. Dotyczyło to między innymi zamiaru utworzenia Centrum Pobytowego na EURO 2012 (wraz z  gminą Kaźmierz Dolny i Nałęczowem) oraz realizacji projektu  pod tytułem "Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego poprzez Kaźmierz Dolny, Puławy i Janowiec" (2010-2012).
Stworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującym miasto Puławy i gminy Janowiec, Końskowola, Kaźmierz Dolny i gminę wiejską Puławy jest inicjatywą wynikającą z tych relacji, a podjętą w odpowiedzi na postulaty Polityki Spójności UE. Potencjały samorządów uczestniczących w partnerstwie mają charakter komplementarny, z silnymi komponentami: przemysłowym, turystycznym i rolniczym, a więc pozwalają na budowanie mocnej pozycji puławskiego MOF w polityce regionalnej, wzmocnionej położeniem geograficznym, zapewniającym atrakcyjność turystyczną i dobrą dostępność w skali krajowej.
Wspólna strategia rozwoju dla gmin MOF MP oraz opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych usprawniających i optymalizujących jego obsługę jest celem partnerstwa zawiązanego 24 kwietna 2013 roku.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-12-20
Data aktualizacji:  2015-11-24

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Puławy
Powiat:  puławski
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:   Puławy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Puławy
Ulica:  Lubelska 5
Telefon:  81 4586001
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Robert Domański
 tel. 81 4586001
 e@mail: robert.domanski@um.pulawy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych